Till innehåll på sidan

Oljeskydd - förråd och materiel

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid ett oljeutsläpp, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Depåerna finns i Kustbevakningens miljöskyddsförråd som finns i Göteborg, Stockholm (Djurö), Gotland (Slite), Oskarshamn, Härnösand samt Malmö (etableras oktober 2019).

Begäran av resurser

Vid behov av förstärkningsresurserna kontaktar räddningsledare eller länsstyrelse MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB.

Telefon: 054-150 150
Samtalet kopplas via SOS Alarm AB

Resurserna utgörs bland annat av:

  • Länsor för styrning och inneslutning
  • Strandskyddsdukar för skydd av stränder.
  • Pumpar och skimmrar för upptagning av olja.
  • Båtar och ATV för materiel- och persontransporter.
  • Personlig skyddsutrustning och enklare handverktyg för sanerare.
  • Utrustning för upprättande av saneringsplats för saneringspersonal och enklare handverktyg.
  • Aluminiumcontainers och storsäckar för mellanlagring av olja.

När materiel skickas ut bistår MSB initialt med personal för utbildning på materielen .

Räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst har rätt att rekvirera materiel från MSB.

Faktablad om MSB:s förstärkningsresurs oljeskadeskydd

Senast granskad: 20 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan