Till innehåll på sidan

Blåljusgemensamma utbildningsmoduler

Parallellt med de grundläggande aktiviteterna, som kunskapsöversikten och kartläggning om utbildningssamverkan i Sverige i dag, har projektarbetet på det mer praktiska planet lett till utvecklandet av tre blåljusgemensamma utbildningsmoduler.

Två av utbildningsmodulerna, pågående dödligt våld och hot mot blåljus, baseras på MSB:s nationella vägledningar. Den tredje modulen behandlar grundläggande kunskaper om blåljusorganisationer, såsom styrande lagar och ansvarsområden.

Projektet har tagit fram en process för att skapa blåljusgemensamma utbildningsmoduler som baserar sig på MSB:s vägledningar. I den så kallade BlåljUS-fabriken ingår följande områden: lagar, arbetsstruktur, organisation och ansvarsområden. Dessa utgör grundstrukturen för valfri utbildning, och processen kan tillämpas på annat utgångsmaterial än vägledningar; tanken är att olika typer av utredningar, statistiskt underlag och rapporter kan utgöra grunder för framtagning av en utbildningsmodul.

I projektet har också en samverkansmodell tagits fram. Den beskriver hur blåljus kan samverka i skadeområde.

Samverkansmodellen behandlar områdena samlad lägesbild, målbild, inriktning och omfall. Genomgång av samverkansmodellen i detalj finns i modulen Samverkan, där ett av lärandemålen är att studenten ska förstå att modellen är cyklisk och en händelse kan ändras under tiden den pågår, och i rapporten Blåljus: Samverkan.

Faktablad utbildningsmodul bas: samverkan och rapport samverkanUtbildningsmodul Blåljus samverkanFaktablad utbildningsmodul hot och våldFaktablad PDVUtbildningsmodul hot och våldFaktablad utbildningsmodul PDVRapport Blåljus samverkan

Senast granskad: 23 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan