Till innehåll på sidan

Utbildningar

Grundkurs i samhällsskydd och beredskap

Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap för att kunna bidra i arbetet med att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning via webben

Webbutbildningen lotsar dig på ett lättillgängligt sätt igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Du får kunskap om din egen viktiga roll för att stärka arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, Steg 1

Kursen ger dig kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar för att kunna bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar över hela hotskalan.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, Steg 2 del 1 och del 2

Det här är fortsättningskurs för dig som har gått Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar steg 1. Kursen ger dig förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kriskommunikation

Med fokus på kommunikationens betydelse vid olyckor och samhällskriser ger kursen dig kunskaper för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Samhällets krisberedskap - webbkurs

Webbkursen ger en introduktion till området samhällsskydd och beredskap och utgör en grund för fortsatt lärande inom området.

OBS! Webbkursen kommer att uppdateras med anledning av den strukturreform för krisberedskap och civilt försvar som trädde i kraft oktober 2022.

Tjänsteman i beredskap – TiB

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter om hur kunna hantera uppgiften som TiB, att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid olika typer av händelser.

Totalförsvarsutbildning

Utbildningen är grundläggande och syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om det svenska totalförsvaret samt skapa engagemang och gemensamma förutsättningar för planering och samarbete inom det nya totalförsvaret.

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar - webbkurs

Webbkursen syftar till att utveckla grundläggande kunskap inom området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Senast granskad: 9 november 2022

Till toppen av sidan