Till innehåll på sidan

Publikationer och metodstöd för stabsmetodik

Här finns material som MSB har tagit fram som stöd i stabsarbete.

Materialet är indelat i tre olika delar.

  • Den första delen, Stabsmetodik Grund, ger en beskrivning om vad stabsarbete är och när stabsmetodik kan användas.
  • Andra delen, Verktygslådan för stabsmetodik, ger dig som läsare ett antal förslag på agendor och mallar som du kan använda som stöd i ditt stabsarbete.
  • Den tredje delen, Utmaningar och dilemman, som ger läsare ett antal frågeställningar som är viktiga ställa till sig själv när man ska arbeta i stab.

Vi vill ha dina åsikter!

Det här materialet är inte fullständigt färdigt. Du som läsare och användare av materialet har möjlighet att påverka innehållet. Det gör du genom att mejla in dina synpunkter till oss. I mejlet kan du beskriva vad du anser behöver revideras eller läggas till i materialet för att det ska bli mer användbart för dig. Vi är tacksamma för alla synpunkter som kommer in!

Skicka in din feedback till samverkanledning@msb.se.

Stabsmetodik Grund

Stabsmetodik grund

Verktygslåda för stabsmetodik

Stabsmetodik - verktygslåda

Utmaningar och dilemman

Stabsmetodik - utmaningar och dilemman

Senast granskad: 30 maj 2022

Till toppen av sidan