Till innehåll på sidan

Publikationer och metodstöd för stabsmetodik

Här finns material som MSB har tagit fram som stöd i stabsarbete. Du kan även ta del av stabsmaterial som andra utgivare har tagit fram.

Materialet är indelat i tre olika delar.

  • Den första delen, Stabsmetodik Grund, ger en beskrivning om vad stabsarbete är och när stabsmetodik kan användas.
  • Andra delen, Verktygslådan för stabsmetodik, ger dig som läsare ett antal förslag på agendor och mallar som du kan använda som stöd i ditt stabsarbete.
  • Den tredje delen, Utmaningar och dilemman, som ger läsare ett antal frågeställningar som är viktiga ställa till sig själv när man ska arbeta i stab.

Stabsmetodik Grund

Verktygslåda för stabsmetodik

Utmaningar och dilemman

Material från övriga aktörer

Senast granskad: 30 maj 2022

Till toppen av sidan