Till innehåll på sidan

Nya leveranser inom projektet GGV

Här presenteras de leveranser som tas fram inom det utvecklingsprojekt som ska vidareutveckla Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Illustrationer över aktörer i det nya beredskapssystemet

Den 1 oktober trädde en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i kraft. Illustrationerna visar den övergripande strukturen i beredskapssystemet på ett lättöverskådligt sätt. Den visar vilka aktörer som ingår och på vilken samhällsnivå de verkar.

Ladda ner illustrationer över det nya beredskapssystemet

 • Om illustrationer över det nya beredskapssystemet

  llustrationerna visar den övergripande strukturen på ett lättöverskådligt sätt. Den visar vilka aktörer som ingår och på vilken samhällsnivå de verkar.

  Bilderna är fria att använda om du refererar till MSB som källa. Använd gärna samma termer och referera till det gemensamma utvecklingsarbetet när de används.

  Bilderna visar:

  1. Aktörerna

  Visar att det finns aktöer som är privata – offentliga – och ideella

  2. Nivåerna

  Visar att systemet som helhet har aktörer på internationell, EU och nationell nivå, högre regional nivå, regional nivå, lokal nivå.

  3. En översikt

  Samhällsnivåerna inom Sverige. Nytt i det svenska beredskapssystemet är en högre regionala nivån med sex civilområden med tillhörande civilområdesansvariga länsstyrelser. På den centrala nivån har MSB lyfts ut i syfte att illustrera rollen som ansvarig för att förvalta och utveckla systemet samt att främja samverkan mellan sektorer.

  4. Statliga myndigheters beredskapsansvar

  Samtliga statliga myndigheter har ett grundläggande beredskapsansvar.
  60 myndigheter har utöver sitt grundläggande beredskapsansvar ytterligare ansvar, uppgifter och mandat;
  10 myndigheter är sektorsansvariga myndigheter och 6 av länsstyrelserna är civilområdesansvariga länsstyrelser.

  5. Beredskapsmyndigheter

  En lista över de 60 myndigheterna

  6. Tio beredskapssektorer

  Visar sektorerna, sektorsansvariga myndigheter samt andra myndigheter som ingår i sektorn.

  7. Exempel på andra viktiga områden för beredskap

  En lista på fyra andra områden där det finns beredskapsmyndigheter med samhällsviktig verksamhet.

  8. Civilområden

  Den högre regionala nivån - indelningen av länsstyrelserna i 6 civilområden med en civilområdesansvarig länsstyrelse för varje område.

  9. Regional nivå

  Indelningen på regional nivå med 21 länsstyrelser och 21 regioner.

  10. Lokal nivå

  Indelningen med 290 kommuner.

 

Illustrationer över författningsstyrda rapporteringsvägar

Illustrationerna visar den författningsstyrda rapporteringen vid samhällstörningar i fredstid samt inför och vid höjd beredskap på ett överskådligt sätt. Bilderna visar hur rapporteringsvägarna ser ut och till vem respektive aktör ska rapportera och ta emot information ifrån.
I bilderna finns hänvisningar till de författningar och paragrafer som styr respektive rapporteringsväg.

Ladda ner illustrationer över författningsstyrd rapportering

Senast granskad: 12 oktober 2022

Till toppen av sidan