Till innehåll på sidan

Publikationer och metodstöd

Här har vi samlat alla publikationer och allt utbildningsmaterial. Materialet kan laddas ned härifrån, publikationerna kan beställas i tryckta exemplar kostnadsfritt.

Vidareutveckling pågår

Det pågår ett arbete med att vidareutveckla Gemensamma grunder för samverkan och ledning. De befintliga grunderna gäller tillsvidare. Hela arbetet ska vara klart 2024, men delar kommer att presenteras löpande.

Den 1 oktober 2022 trädde en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i kraft. Gemensamma grunder kommer att uppdateras med förändringarna i beredskapssystemet.

Läs mer om utvecklingsarbetet

Mer information om strukturreformen

Prenumerera på Nytt från MSB om krisberedskap och civilt försvar för att ta del av alla nyheter

Grundmaterial

Filmer

Det finns korta presentationsfilmer om de olika delarna i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Filmerna är lämpliga att använda vid utbildning och distansundervisning eller som komplement inför eller vid självstudier, seminarium eller utbildning.

Filmer om gemensamma grunder, utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt

Utvärderingsmaterial

Att identifiera styrkor och brister, i hur vi hanterat samhällsstörningar i samverkan med andra, hjälper oss att att ta fram åtgärder för att förfina hanteringen. Här finns olika verktyg som ger stöd för att utvärdera er egen organisations arbete i ett aktörsgemensamt perspektiv.

Vägledning för utvärdering

Ifyllningsbar checklista för utvärdering (Word)Öva tillsammans – en introduktion till systematisk övningsverksamhetUtvärdera mera

Vägledning – Utvärdering av hantering av inträffade händelser

Frågebank för utvärdering

Här finns frågor som ger stöd för att utvärdera er egen organisations arbete i ett aktörsgemensamt perspektiv.

Ladda ner hela den samlade frågebanken som Wordfil

After Action Review (AAR)

After Action Review (AAR) är en strukturerad dialogmetod där involverad personal tillsammans utvecklar och förbättrar sin verksamhet.

Handledning för dig som vill börja använda After Action Review – AAR – En metod för att utveckla verksamheten genom dialog

Metod och verktyg After Action Review, AAR

Kort instruktionsfilm med fokus på dialogledarens roll

Utbildningsmaterial

 • Powerpoint-presentationer

  Gemensamma grunder för samverkan och ledning

  Presentationen illustrerar varje kapitel eller kunskapsområde med två till tre bilder. Den är ett basmaterial. Tanken är att du gör ett urval av materialet som passar behoven och situationen där du ska använda den. Den är inte tänkt att köras som en lång utbildning.

  OBS! bildspelet kommer att uppdateras med anledning av den strukturreform för krisberedskap och civilt försvar som trädde i kraft oktober 2022.

  Gemensamma grunder för samverkan och ledning

  Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

  Materialet är ett kompletterande material till - Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar: en vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning (MSB1266).

  Introduktionsutbildningen motsvarar ca en halv dags utbildning och innehåller fakta om vägledningen, beskrivningar av arbetsmetoden samt diskussionsfrågor. Målgrupp för materialet är alla som berörs av hantering av samhällsstörningar, inte bara kommunikatörer.

  På anteckningssidorna hittar du talmanus och tips till dig som utbildar.  Anpassa gärna bildspelet utifrån gruppens behov. Materialet kan användas i såväl aktörsgemensamma som aktörsinterna sammanhang.

  Integrerad kriskommunikation i samverkan och ledning

  Illustrationer över författningsstyrda rapporteringsvägar

  Illustrationerna visar den författningsstyrda rapporteringen vid samhällstörningar i fredstid samt inför och vid höjd beredskap på ett överskådligt sätt. Bilderna visar hur rapporteringsvägarna ser ut och till vem respektive aktör ska rapportera och ta emot information ifrån.
  I bilderna finns hänvisningar till de författningar och paragrafer som styr respektive rapporteringsväg.

  Nya leveranser inom projektet Gemensamma grunder vidareutveckling (GGV)

Mallar och exempel

Nedan kan du ladda hem mallar för Lokal ISF samt exempel på praktiska tillämpningar.

Senast granskad: 2 november 2022

Till toppen av sidan