Till innehåll på sidan

Publikationer, informationsmaterial och metodstöd för gemensamma grunder för samverkan och ledning

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar beskriver:

 • Utgångspunkterna – samhällets skyddsvärden, det som ska skyddas i samhället.
 • Brister och utvecklingsbehov på området som identifierats.
 • Tankemodell och centrala termer.
 • Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar och de principer och regelverk som aktörer behöver känna till vid hantering av samhällsstörningar.
 • Kort presentation

  Den kortare presentationen kan användas av dig som vill ge en översikt av Gemensamma grunder för samverkan och ledning, t. ex internt i din organisation eller i en samverkansgrupp. Materialet motiverar och förklarar varför det är viktigt att öka samhällets förmåga att hantera störningar. Bildspelet kan användas för att ge en intresseväckande presentation på 15-30 minuter. Innehåller 16 slides.

  Kort presentation om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

 • Lång presentation

  Presentationen illustrerar varje kapitel eller kunskapsområde i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar med två till tre bilder. Denna presentation är ett användbart verktyg när du utbildar i en eller flera av kunskapsområdena i gemensamma grunder. Den är ett basmaterial och innehåller hela 83 fördjupande slides. Tanken är att du gör ett urval av materialet som passar behoven och situationen där du ska använda den. Den är inte tänkt att köras som en lång utbildning.

  Lång presentation om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Utbildningsmoduler och handledning

För ytterligare fördjupning finns åtta moduler uppdelade på olika teman inom krisledning.

Varje modul innehåller kursmaterial samt handledning så att utbildningarna ska kunna hållas av interna eller externa kursledare inom berörda verksamheter.

 • Handledning för utbildning

  Handledningen är till stöd för dig som ska genomföra övergripande utbildning i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Handledningen innehåller en beskrivning av de olika delarna i grunderna med anvisningar till handledaren, lästips och förslag på övningar och diskussionsfrågor.

  Handledning för utbildning

Basmoduler

 • Aktörsgemensamma former

  Aktörsgemensamma former

  Tid: 3,5 timmar

  Utbildningen ger kunskap om aktörsgemensamma former för inriktning och samordning. Dessa kan tillämpas av alla aktörer på alla samhällsnivåer och har betydelse för att underlätta kontakter och samordna åtgärder och ger förutsättningar för att effektivt använda samhällets resurser. Utbildningen bygger på att du har kunskap om den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar.

  Innehåll:

  • Arbetssätt
  • Roller
  • Värdskap och koordinering

  PM:  Aktörsgemenssamma former

  Presentation: Aktörsgemenssam former

  Filmer om Gemensamma grunder

Fördjupningsmoduler

Filmer

Det finns korta presentationsfilmer om de olika delarna i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Filmerna är lämpliga att använda vid utbildning och distansundervisning eller som komplement inför eller vid självstudier, seminarium eller utbildning.

Filmer om gemensamma grunder, introduktion, utgångspunkter, förhållningssätt och arbetssätt

Webinarier

Här kan du ta del av inspelade versioner av webbsända seminarier, med olika teman, kring Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Websända seminarier om Gemensamma grunder

Relaterade utbildningar

MSB arrangerar flera kurser och utbildningar inom området. Du ansöker via vår webb.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan