Till innehåll på sidan

Utveckling - Gemensamma grunder

Gemensamma grunder 2.0 är arbetsnamnet för revideringen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Syftet med revideringen är att anpassa materialet till den samhällsutveckling som skett sedan 2014 när det publicerades. En viktig del i det handlar om Sveriges förändrade säkerhetspolitiska läge som har lett till att höjd beredskap och civilt försvar hamnat i fokus. Utöver det så har utveckling inom praktiskt tillämpning av de gemensamma grunderna skett i samband med samhällsstörningar, övningar och utvecklingsprocesser. Inte minst ska erfarenheterna från pandemihanteringen tas tillvara.

Utgångspunkterna, inramningen och målgrupperna är desamma.

Enkätundersökning om gemensamma grunder

Under 2020 skickade MSB ut en enkät till ca 400 berörda aktörer för att kartlägga behoven av utvecklat stöd för samverkan och ledning i det aktörsgemensamma arbetet. Flera av de som svarat på enkäten delade också med sig av tips på verktyg, mallar och metoder som redan idag används och skulle kunna vara till nytta för flera användare.

Rapport - Enkätundersökning av gemensamma grunder för samverkan och ledningPrenumerera på nyhetsbrev om Gemensamma grunder för samverkan och ledning för att hålla dig uppdaterad

Senast granskad: 26 mars 2020

Till toppen av sidan