Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Vid samhällsstörningar involveras en mängd aktörer på olika sätt i hanteringen. När vi analyserar inträffade händelser och övningar kan vi konstatera att aktörerna verkar vara bra på att, var för sig, lösa sina uppgifter och att kommunicera med allmänheten.

Det som brister är det aktörsgemensamma där det finns många utmaningar kring hur vi kontaktar varandra, delar information och analyserar händelser, samt inriktar åtgärder och resurser mot ett gemensamt mål. Därför har MSB, tillsammans med ett stort antal samhällsaktörer, tagit fram Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

På sikt är tanken att effekterna av gemensamma förhållnings- och arbetssätt ska bidra till ett säkrare samhälle och minskat lidande för den enskilde genom att aktörerna genom en stärkt förmåga inom ledning och samverkan hanterar samhällsstörningar effektivare.

Ju fler aktörer som använder samma arbetssätt, desto enklare blir det att komma i kontakt med varandra, dela lägesbilder och annan information, samt samordna och inrikta hanteringen av åtgärderna för bästa effekt. Allt i syfte vara så resurseffektivt som möjlig och underlätta hanteringen, spara tid och mildra konsekvenser av det inträffade.

De gemensamma grunderna innehåller sätt att tänka och sätt att göra för att öka förmågan att tillsammans hantera samhällsstörningar. Materialet ger vägledning till aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera och mildra effekter av samhällsstörningar på olika sätt. Det baseras på både praktisk erfarenhet och forskning och togs fram i ett projekt i samverkan med ett 70-tal aktörer mellan åren 2012 och 2014.

MSB har sedan 2015 tagit fram en rad vägledningar för tillämpning av de gemensamma grunderna samt utbildningsmaterial som vänder sig till alla aktörer som kan bli involverade vid samhällsstörningar. Utöver detta finns det filmer, informationsblad och ett nyhetsbrev att prenumerera på. MSB ger också stöd till implementeringen hos aktörerna genom utbildningsinsatser och processtöd.

Via länkarna nedan kan du ladda ner och beställa allt material samt läsa om hur det implementeras hos samhällets aktörer. Hittar du inte vad du söker så kontakta implementerasol@msb.se

Faktablad om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Produktblad med utbildningar och vägledning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Information om MSB:s förstärkningsresurs samverkan och ledning

Nyheter

3 juli 2019
Klockan 13.35

Lyckade Almedalenseminarier

MSB deltar i över 25 seminarier och offentliga samtal under Almedalsveckan. Två av dessa är MSB medarrangör till. Det handlar om personalförsörjningens utmaningar och möjligheter i militära- och civila försvaret samt räddningstjänst under höjd beredskap.
19 juni 2019
Klockan 14.50

Stöd till dig som arbetar med samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering

Den 19 juni lanseras en ny vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet samt en verktygslåda för kontinuitetshantering. Det är ett stort och efterlängtat stöd till alla som behöver implementera kontinuitetshantering i sin verksamhet.
3 juni 2019
Klockan 20.26

Inspiration och stöd för dig som arbetar med kontinuitetshantering

På msb.se/kontinuitetshantering har vi under våren publicerat presentationsmaterial, inspirerande exempel och stödmaterial från olika aktörer som kan ge vägledning och inspiration i arbetet med kontinuitetshantering.
3 juni 2019
Klockan 14.34

Utlysning i juni för uppdrag till ideella organisationer som utbildar allmänheten

MSB kommer i mitten av juni att lysa ut uppdrag för utbildningsverksamhet som stärker den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Ideella organisationer som kan erbjuda utbildningar inom dessa områden bjuds då in att söka uppdrag för 2020.
20 maj 2019
Klockan 14.25

Nya vägledningar för styrdokument och utbildnings- och övningsplan till kommuner

Den 7 mars publicerar MSB två nya vägledningar som underlättar för kommunerna att styra och inrikta arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Vägledningarna beskriver vad ett styrdokument och en utbildnings- och övningsplan ska innehålla, frågeställningar som kommunen kan utgå från samt lyfter fram exempel från olika kommuner.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan