Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Gemensamma grunder för samverkan och ledning är förhållningssätt och arbetssätt som ska användas vid samhällsstörningar.

Dessa grunder ska göra det enklare att komma i kontakt med varandra, dela lägesbilder och annan information, samt inrikta och samordna åtgärderna för bästa effekt.

Om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Vid samhällsstörningar involveras många aktörer. Det innebär många utmaningar kring hur vi kontaktar varandra, delar information och analyserar händelser, samt inriktar åtgärder och resurser mot ett gemensamt mål.

Att aktörerna utgår från samma förhållningssätt och organiserar arbetet på ett likartat sätt underlättar för aktörerna att åstadkomma en gemensam inriktning och samordning. Därför har MSB, tillsammans med ett stort antal samhällsaktörer, tagit fram Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Utgångspunkten är Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar och de principer och regelverk som aktörer behöver känna till vid hantering av samhällsstörningar.

Senast granskad: 30 maj 2022

Till toppen av sidan