Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Vid samhällsstörningar involveras en mängd aktörer på olika sätt i hanteringen. När vi analyserar inträffade händelser och övningar kan vi konstatera att aktörerna verkar vara bra på att, var för sig, lösa sina uppgifter och att kommunicera med allmänheten.

Det som brister är det aktörsgemensamma där det finns många utmaningar kring hur vi kontaktar varandra, delar information och analyserar händelser, samt inriktar åtgärder och resurser mot ett gemensamt mål. Därför har MSB, tillsammans med ett stort antal samhällsaktörer, tagit fram Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

På sikt är tanken att effekterna av gemensamma förhållnings- och arbetssätt ska bidra till ett säkrare samhälle och minskat lidande för den enskilde genom att aktörerna genom en stärkt förmåga inom ledning och samverkan hanterar samhällsstörningar effektivare.

Ju fler aktörer som använder samma arbetssätt, desto enklare blir det att komma i kontakt med varandra, dela lägesbilder och annan information, samt samordna och inrikta hanteringen av åtgärderna för bästa effekt. Allt i syfte vara så resurseffektivt som möjlig och underlätta hanteringen, spara tid och mildra konsekvenser av det inträffade.

De gemensamma grunderna innehåller sätt att tänka och sätt att göra för att öka förmågan att tillsammans hantera samhällsstörningar. Materialet ger vägledning till aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera och mildra effekter av samhällsstörningar på olika sätt. Det baseras på både praktisk erfarenhet och forskning och togs fram i ett projekt i samverkan med ett 70-tal aktörer mellan åren 2012 och 2014.

MSB har sedan 2015 tagit fram en rad vägledningar för tillämpning av de gemensamma grunderna samt utbildningsmaterial som vänder sig till alla aktörer som kan bli involverade vid samhällsstörningar. Utöver detta finns det filmer, informationsblad och ett nyhetsbrev att prenumerera på. MSB ger också stöd till implementeringen hos aktörerna genom utbildningsinsatser och processtöd.

Via länkarna nedan kan du ladda ner och beställa allt material samt läsa om hur det implementeras hos samhällets aktörer. Hittar du inte vad du söker så kontakta implementerasol@msb.se

Faktablad om Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Produktblad med utbildningar och vägledning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Information om MSB:s förstärkningsresurs samverkan och ledning

Nyheter

4 december 2019
Klockan 15.26

Ny godkänd utrustning för användning i Rakel

Nu har ny mjukvara, ny applikation och nya terminaler blivit godkända för användning i Rakel.
15 november 2019
Klockan 15.46

Gott om framtidshopp på Rakeldagen

Årets Rakeldag hade temat ”krisen kräver kunskap” och kunskap finns, menar generaldirektör Dan Eliasson. Behovet av säkrad kommunikation är stor och utvecklingen av Rakel är en förutsättning för att göra det möjligt.
4 november 2019
Klockan 8.39

Nu övar Sverige totalförsvaret

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.
23 oktober 2019
Klockan 10.30

Västernorrland fokuserade på kriskommunikation i samverkan och ledning

I början av oktober samlade Länsstyrelsen Västernorrland ett 50-tal beredskapssamordnare, stabsmedlemmar och kommunikatörer från ett tiotal aktörer i länet. De fördjupade sig i arbetssätten kring hur kriskommunikation blir en viktig del i samverkan och ledning.
7 oktober 2019
Klockan 10.31

Höstens utbildningar i Rakel

Anmäl dig till våra utbildningar och informationsdagar om radiokommunikationssystemet Rakel.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan