Till innehåll på sidan

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Systemet består av meddelanden i radio och tv samt mobiltelefoner, som ibland kan föregås av utomhussignalen ”Viktigt meddelande”.

VMA används exempelvis vid:

 • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök
 • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
 • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Så här går en varning till

Ett VMA måste komma ut till allmänheten snabbt och effektivt. Sändningsledningen på Sveriges Radio tjänstgör dygnet runt och ser till att meddelandet sänds i SR:s radiokanaler och skickas till de tv-stationer som sänder VMA.

Så här går det till:

 1. En myndighet, eller en behörig anläggning med farlig verksamhet, kontaktar SOS Alarm.
 2. SOS Alarm vidarebefordrar begäran om VMA till sändningsledningen på Sveriges Radio. Sveriges Radio formulerar meddelandet tillsammans med den som begär utskicket.
 3. Sändningsledningen distribuerar meddelandet i Sveriges Radions kanaler samt till medverkande TV-företag . Utskick av VMA som SMS inom berört område sköter SOS Alarm om.
 4. VMA-meddelandet läggs även på en server hos Sveriges Radio för automatisk förmedling till hemsidor och appar.

Ett VMA sänds alltid i radio och tv samt upprepas efter 5–10 minuter. Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare för mer information på Krisinformation.se, ringa informationsnumret 113 13 eller gå in på kommunens webbplats.

Ring inte 112 för att få information, då det bara ska användas vid akut fara!

VMA som gått ut finns på krisinformation.se

Radio och tv-kanaler för VMA

Nedanstående radio och tv-kanaler har MSB avtal med att de skall sända VMA-meddelanden:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

VMA i reklamradion

MSB har inget avtal med reklamradiokanaler. I deras sändningstillstånd står det dock ”att de ska förmedla information som av vikt för allmänheten”. För att underlätta att de uppfyller detta krav så har MSB delat ut utrustning, som kallas VMA-Boxar. Boxarna gör att ett VMA automatiskt kommer ut på dessa radiokanaler. Installation av denna utrustning sköts av reklamradion själva och det finns inget krav från MSB att de ska användas, bara en rekommendation att de ska göra det.

Klockan 19.00 samma dag som testet av ”Hesa Fredrik”, kommer även funktionen på VMA-boxarna hos reklamradion att testas, genom att deras ordinarie sändningar avbryts och meddelandet från Sveriges Radio hörs i dessa kanaler.

VMA i framtiden

Det pågår löpande arbete med att hitta nya metoder och tekniker som kan komplettera dagens VMA-system. MSB har bland annat föreslagit införandet av EU-Alert (Cell Broadcast), som idag används i idag av många EU-länder, till exempel Norge och Danmark.

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan