Till innehåll på sidan

Varning kring Sveriges kärnkraftverk

MSB samordnar arbetet med varningssystemen runt de tre aktiva kärnkraftverken som finns i Sverige. Det finns utomhusvarning och inomhusvarning i beredskapszonerna runt kärnkraftverken.

MSB samordnar arbetet med varningssystem. I arbetet med de utökade beredskapszonerna har vi tagit ansvar för upphandling, lagerhållning och distribuering av inom- och utomhusvarning samt installation av utomhusvarning.

Beredskapszoner runt kärnkraftverk

Sverige har tre aktiva kärnkraftverk:

  • Ringhals kärnkraftverk i Hallands län
  • Oskarshamns kärnkraftverk i Kalmar län
  • Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län

Runt kärnkraftverken finns en så kallad inre beredskapszon, inom en radie av 15 km från verken. Människor som bor där, ska kunna varnas både utomhus och inomhus.

Från och med den 1 juli 2022 kommer beredskapszonerna att förändras. Den inre beredskapszonen kommer att utökas till 25 km från kärnkraftverken. Den yttre beredskapszonen utökas till 10 mils avstånd från kärnkraftverken.

Utomhusvarning

Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning, ”Hesa Fredrik”. Dessa ljudsändare aktiveras från respektive kärnkraftverks övervakningscentral. Det finns cirka 100 ljudsändare placerade runt kärnkraftverken i de inre beredskapszonerna.

Vid en varning utomhus ljuder ljudsändarna 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad som sedan upprepas.

Inomhusvarning

Inomhus sker varning via särskilda varningsmottagare genom en automatisk larmsignal som följs av information från Sveriges Radio P4. Varningsmottagaren nyttjar RDS-systemet (Radio Data System), det vill säga möjligheten att bryta radiosändningar och informera om vad som hänt både genom uppläst meddelande och genom att visa ett meddelande i varningsmottagarens display.

Varningsmottagare varnar endast för kärnkraftslarm och kvartalsprov

Varningsmottagare för varning inomhus ska finnas i alla fastigheter i beredskapszon. Varningsmottagarna varnar endast för kärnkraftslarm och kvartalsprov, men inte för övriga VMA-meddelanden som kommer. Mottagarna är utrustade med batteri så de klarar av långvariga strömavbrott.

Idag finns cirka 23 000 varningsmottagare utdelade. Varningsmottagarna tillhör fastigheten och får inte flyttas. Mottagarna är kodade så de kommer sluta att fungera om de flyttas till en annan del av Sverige.

Frågor och svar om varningsmottagare

Senast granskad: 21 april 2022

Till toppen av sidan