Till innehåll på sidan

Webbinarieserien ”Informationssäkerhet i fokus”

MSB bjuder in till en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning för informationssäkerhetsarbetet och underlätta tillämpning av det stöd som MSB tillhandahåller.

Varje tillfälle omfattar en presentation och en frågestund där deltagarna har möjlighet att ställa frågor till en panel från MSB.
Alla webbinarier spelas in och föreläsningsdelen publiceras öppet i efterhand.

Tema 6: Incidenthantering

I detta webbinarium får du en översiktlig bild av vilket stöd organisationer kan få från MSB före, under och efter en informationssäkerhetsincident.
Vi tittar på en incidenthanteringsprocess och ni får tips om vad ni ska tänka på vid utformning av en sådan, vilket stöd ni kan få vid en pågående it-säkerhetsincident och hur ni kan arbeta med uppföljning och förbättring.

Talare
Kristina Nilsson, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB
Peter Jonegård, CERT-SE, MSB

Datum
20 september 2023, kl 13:30 – 15:00
18 oktober 2023, kl 13:30 – 15:00

Till anmälan via MSB:s kalender

Tema 5: säkerhetsåtgärder i informationssystem

Webbinarium om MSB:s vägledning om säkerhetsåtgärder i informationssystem. Inkluderar praktiska medskick samt hur arbetet med säkerhetsåtgärderna i vägledningen förhåller sig till det systematiska informationssäkerhetsarbetet och regler på området.

Videon är en inspelning av ett föredrag som livesändes under våren 2023, som en del av webbinarieserien Informationssäkerhet i fokus.

Talare
Helena Andersson, verksamhetsstrateg på enheten för strategi och samordning, MSB.
Martin Snygg, handläggare på enheten för strategi och samordning, MSB.

Tema 4: MSB:s metodstöd

Undrar du hur du ska ta dig an informationssäkerhetsarbetet? Önskar du att det fanns hjälp att få? Oavsett var du står i ditt arbete finns ett stort utbud av stödmaterial från MSB. I detta webbinarium får du en översikt av vilket stöd som finns. Vi ger också råd och tips kring hur det kan användas i praktiken.

Talare:
Johanna Nilsson, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB.
Kristina Nilsson, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB

Tema 3: Ledning och styrning

I detta pass som riktar sig till dig som CISO får du stöd när det gäller att utforma en relation med din ledning. I passet berörs också hur du lär känna din ledning och hur ni tillsammans etablerar ett gott samarbete för att leda och styra informationssäkerhetsarbetet.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under hösten 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Menti, som nämns i inslaget, kunde man bara använda under livesändningen.

Talare:

Hanna Lagerquist, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB
Tove Wätterstam, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB

Tema 2: Kontinuitetshantering

I detta pass får du en översikt av vad kontinuitetshantering är och hur det samspelar med det förebyggande informationssäkerhetsarbetet. Du får också exempel på hur man kan arbeta med kontinuitetshantering och vilket stöd som finns att få.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under hösten 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet.

Talare:
Elina Lyckeborg, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB
Alexandra Grundel Lauritzen, enheten för försörjningsberedskap, MSB

Tema 1:  En praktisk introduktion

En introduktion till det förebyggande informationssäkerhetsarbetet – var börjar du, vilka ska du involvera, vilka krav finns det? Du får även en översikt över vilket stöd och hjälp som finns att få från MSB.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under våren 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Frågestunden till panelen, som nämns i inslaget, är inte inspelad.

Talare:

Margareta Palmqvist, chef enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB.

Senast granskad: 28 augusti 2023

Till toppen av sidan