Till innehåll på sidan

Webbinarieserien Informationssäkerhet i fokus

MSB bjuder in till en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Syftet är att ge vägledning för informationssäkerhetsarbetet och underlätta tillämpning av det stöd som MSB tillhandahåller.

Varje tillfälle omfattar en presentation och en frågestund där deltagarna har möjlighet att ställa frågor till en panel från MSB. Alla webbinarier spelas in och föreläsningsdelen publiceras öppet i efterhand.

Tema 8: Många hattar och häcken full - hur gör jag?!

Undrar du hur du ska få ihop arbetet med informationssäkerhet utöver allt annat på ditt skrivbord?

Det kan vara svårt att leva upp till de ökade kraven inom informations- och cybersäkerhet, särskilt i mindre organisationer. I det här webbinariet får du råd om samarbeten du kan initiera, gratis stöd du kan använda och praktiska exempel från en man med många hattar.

Ett webbinarie för dig som har informationssäkerhetsarbete på ditt bord - också.

Talare

Johan Utter, informationssäkerhetsspecialist MSB & Andrew Tutt-Wixner, arkivarie/informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud Leksands kommun.

Datum

12 mars kl 13.30-15.00
26 mars kl 13.30-15.00

Välj det datum som passar.

Till anmälan

Tema 7: Har ni beredskap för NIS 2- och CER-direktiven?

NIS2 och CER-direktiven innebär att ett stort antal aktörer kommer att behöva vidta åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft och säkerhet när det gäller nätverk och informationssystem samt kontinuitetshantering. Hur kan man förbereda sig redan nu för att vara beredd när direktiven börjar gälla i oktober 2024?

Här får ni en översiktlig bild av NIS 2 och CER-direktiven och hur organisationer behöver förbereda sig redan nu, även om regeringens utredning om hur direktiven ska genomföras i Sverige ännu inte redovisats.

I webbinariet presenteras vad de nya direktiven innebär för de som berörs, vilka som berörs, vad som inte är helt utrett ännu och hur MSB kan stötta organisationer i det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Videon är en inspelning av ett föreläsning som livesändes under hösten 2023, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet.

Talare

Helena Andersson, verksamhetsstrateg enheten för strategi och samordning på MSB, och Martin Snygg, handläggare enheten för strategi och samordning på MSB.

Tema 6: Incidenthantering

I detta webbinarium får du en översiktlig bild av vilket stöd organisationer kan få från MSB före, under och efter en informationssäkerhetsincident.
Vi tittar på en incidenthanteringsprocess och ni får tips om vad ni ska tänka på vid utformning av en sådan, vilket stöd ni kan få vid en pågående it-säkerhetsincident och hur ni kan arbeta med uppföljning och förbättring.

Videon är en inspelning av ett föredrag som livesändes under hösten 2023, som en del av webbinarieserien Informationssäkerhet i fokus.

Talare

Kristina Nilsson, enheten för systematisk informationssäkerhet, MSB
Peter Jonegård, CERT-SE, MSB

Tema 5: säkerhetsåtgärder i informationssystem

Webbinarium om MSB:s vägledning om säkerhetsåtgärder i informationssystem. Inkluderar praktiska medskick samt hur arbetet med säkerhetsåtgärderna i vägledningen förhåller sig till det systematiska informationssäkerhetsarbetet och regler på området.

Videon är en inspelning av ett föredrag som livesändes under våren 2023, som en del av webbinarieserien Informationssäkerhet i fokus.

Talare

Helena Andersson, verksamhetsstrateg på enheten för strategi och samordning på MSB och Martin Snygg, handläggare på enheten för strategi och samordning på MSB.

Tema 4: MSB:s metodstöd

Undrar du hur du ska ta dig an informationssäkerhetsarbetet? Önskar du att det fanns hjälp att få? Oavsett var du står i ditt arbete finns ett stort utbud av stödmaterial från MSB. I detta webbinarium får du en översikt av vilket stöd som finns. Vi ger också råd och tips kring hur det kan användas i praktiken.

Talare

Johanna Nilsson, enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB och Kristina Nilsson, enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB.

Tema 3: Ledning och styrning

I detta pass som riktar sig till dig som CISO får du stöd när det gäller att utforma en relation med din ledning. I passet berörs också hur du lär känna din ledning och hur ni tillsammans etablerar ett gott samarbete för att leda och styra informationssäkerhetsarbetet.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under hösten 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Menti, som nämns i inslaget, kunde man bara använda under livesändningen.

Talare

Hanna Lagerquist, enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB och Tove Wätterstam, enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB.

Tema 2: Kontinuitetshantering

I detta pass får du en översikt av vad kontinuitetshantering är och hur det samspelar med det förebyggande informationssäkerhetsarbetet. Du får också exempel på hur man kan arbeta med kontinuitetshantering och vilket stöd som finns att få.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under hösten 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet.

Talare

Elina Lyckeborg, enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB och Alexandra Grundel Lauritzen, enheten för försörjningsberedskap på MSB.

Tema 1:  En praktisk introduktion

En introduktion till det förebyggande informationssäkerhetsarbetet – var börjar du, vilka ska du involvera, vilka krav finns det? Du får även en översikt över vilket stöd och hjälp som finns att få från MSB.

Videon är en inspelning av ett webbinarie som livesändes under våren 2022, som en del av en serie webbinarier på temat informationssäkerhet. Frågestunden till panelen, som nämns i inslaget, är inte inspelad.

Talare

Margareta Palmqvist, chef enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB.

Mer information

Kostnadsfri rådgivning för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Senast granskad: 19 februari 2024

Till toppen av sidan