Till innehåll på sidan

Kurser i informationssäkerhet

MSB har tagit fram kurser i informationssäkerhet för att höja lägstanivån på landets informationssäkerhet.

Kurserna ger dig och dina kollegor en bredd och ett helhetsperspektiv. En roll kan inte göra allt utan olika roller och olika perspektiv behövs för att informationssäkerhetsarbetet ska komma igång och komma vidare.

Disa – digital informationssäkerhetsutbildning för alla

Grundutbildning i informationssäkerhet som tar upp tio områden som är särskilt viktiga för medarbetare att ha kunskap om när det kommer till att hantera information.

Kursen kan genomföras direkt på webben eller via eget LMS.

DISA - webbkursOm DISA på informationssäkerhet.se

Webbutbildning i operativt informationssäkerhetsarbete

Denna webbutbildning ger dig en fördjupad kunskap om vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det går att arbeta med i praktiken. Utbildningen riktar sig till dig som har en nyckelroll i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet och som har grundläggande kunskaper inom området.

Utbildningen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 12 lektioner. Varje lektion tar cirka 5 minuter att genomföra.

Webbutbildning i operativt informationssäkerhetsarbete

Om webbutbildningen i operativt informationssäkerhetsarbete på informationssäkerhet.se

Webbutbildning i taktiskt informationssäkerhetsarbete

Denna webbutbildning ger tips och råd för att komma igång och komma vidare med det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom din organisation. Utbildningen riktar sig till dig som är CISO.

Utbildningen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 13 lektioner. Varje lektion tar cirka 5 minuter att genomföra.

Webbutbildning i taktiskt informationssäkerhetsarbete

Om webbutbildningen i taktiskt informationssäkerhetsarbete på informationssäkerhet.se

Kurs i strategiskt informationssäkerhetsarbete för CISO och ledning

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för CISO och ledning att tillsammans, utifrån era olika roller, utveckla kunskap om hur effektiv styrning kan säkerställas och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbete kan genomföras.

MSB:s kurser på informationssäkerhet.se

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan