Till innehåll på sidan

Kurser i informationssäkerhet

MSB har tagit fram kurser i informationssäkerhet för att höja lägstanivån på landets informationssäkerhet.

Kurserna ger dig och dina kollegor en bredd och ett helhetsperspektiv. En roll kan inte göra allt utan olika roller och olika perspektiv behövs för att informationssäkerhetsarbetet ska komma igång och komma vidare.

Disa – digital informationssäkerhetsutbildning för alla

Grundutbildning i informationssäkerhet som tar upp tio områden som är särskilt viktiga för medarbetare att ha kunskap om när det kommer till att hantera information.

Kursen kan genomföras direkt på webben eller via eget LMS.

DISA - webbkursOm DISA på informationssäkerhet.se

Webbutbildning i operativt informationssäkerhetsarbete

Denna webbutbildning ger dig en fördjupad kunskap om vad systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det går att arbeta med i praktiken. Utbildningen riktar sig till dig som har en nyckelroll i det vardagliga informationssäkerhetsarbetet och som har grundläggande kunskaper inom området.

Utbildningen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 12 lektioner. Varje lektion tar cirka 5 minuter att genomföra.

Webbutbildning i operativt informationssäkerhetsarbete

Om webbutbildningen i operativt informationssäkerhetsarbete på informationssäkerhet.se

Webbutbildning i taktiskt informationssäkerhetsarbete

Denna webbutbildning ger tips och råd för att komma igång och komma vidare med det systematiska informationssäkerhetsarbetet inom din organisation. Utbildningen riktar sig till dig som är CISO.

Utbildningen kan du genomföra direkt på webben och innehåller 13 lektioner. Varje lektion tar cirka 5 minuter att genomföra.

Webbutbildning i taktiskt informationssäkerhetsarbete

Om webbutbildningen i taktiskt informationssäkerhetsarbete på informationssäkerhet.se

Heldagsutbildning för lokala informationssäkerhetssamordnare

Detta utbildningsmaterial riktar sig till dig som är CISO, för att du ska kunna utbilda de medarbetare som är utsedda att stödja dig med olika praktiska arbetsuppgifter i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Utbildningen ger en grundläggande teoretisk förståelse för vad systematiskt informationssäkerhetsarbete är och möjlighet att prova på några vanliga arbetsuppgifter i det operativa systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Du som CISO kan börja med att läsa handledningen för att se hur materialet hänger ihop och vilka anpassningar du kan göra utifrån din organisations behov.

Materialet består av sex filer och ligger på informationssakerhet.se:

  1. Handledning för CISO
  2. Utbildning i systematiskt informationssäkerhetsarbete (ppt)
  3. Uppgiftsbeskrivning
  4. Uppgiftsmall (xls)
  5. Företagsbeskrivning, exempelföretaget "EL-VIS AB"
  6. Rollkort, exempelföretaget "EL-VIS AB"

Materialet på informationssäkerhet.se

Senast granskad: 29 november 2022

Till toppen av sidan