När kriget kom nära, årsrapport it-incidentrapportering 2022 behandlar it-incidentrapporteringen under 2022, resultatredovisningen från Infosäkkollen, ett urval nyheter av särskilt cyberintresse och e...