Till innehåll på sidan

Hantera och förebygga it-incidenter - CERT-SE

CERT-SE är Sveriges nationella Computer Emergency Response Team med uppgift att stötta samhället i arbetet med att hantera och förebygga It-incidenter.

CERT-SE:s tjänster riktar sig till både till offentlig sektor och privata företag och organisationer.

CERT-SE:s arbetar bland annat med att:

  • Öka it-säkerhetsmedvetandet genom att förmedla kunskap och fakta samt utfärda varningar och råd om sårbarheter i it-system.
  • Hantera it-incidenter genom att skyndsamt sprida information och att samordna åtgärder för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
  • Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder.

Strävar efter att öka säkerhetsmedvetande

Genom att förmedla kunskap och fakta vill CERT-SE öka it-säkerhetsmedvetandet i Sverige. CERT-SE utfärdar kontinuerligt varningar och råd om sårbarheter i våra it-system. För detta bedrivs omvärldsbevakning av hot och säkerhetsproblem på it-säkerhetsområdet samt ett nära samarbete och informationsutbyte nationella och internationella funktioner.

Internationell kontaktpunkt

CERT-SE är medlem i flera internationella nätverk som TF-CSIRT (Task Force on Computer Security Incident Response Teams)‏, FiRST (Forum of Incident Response and Security Teams)‏, IWWN (International Watch and Warning Network)‏, EGC (European Government CERT), CNW (CSIRT’s Network for EU-members) och NCC (Nordic CERT Cooperation). Inom dessa nätverk pågår kontinuerligt operativ samverkan och informationsutbyte.

CERT-SE:s webbplats

CERT-SE:s faktablad-Stödjer samhället att förebygga och hantera it-incidenter

 

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan