Till innehåll på sidan

Informationssäkerhetsmånaden

Varje år i oktober är informationssäkerhetsmånaden under temat ”Tänk säkert”. Kampanjen är ett långsiktigt arbete med målsättningen att höja medvetenheten och kompetensen hos privatpersoner och företagen för att säkrare hantera exempelvis lösenord, kortuppgifter och sin viktigaste information.

Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar i hög grad enskilda individer och samhället som helhet. Det gör att det är nödvändigt att lägstanivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs. Kampanjen är ett led i detta.

Kampanjen genomförs av MSB tillsammans med polisen. Därutöver har  ett stort antal samarbetspartners från privat, offentlig och ideell verksamhet engagerats för att sprida kampanjens budskap.

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa).

Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag. EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom MSB i ett antal år.

Informationssäkerhetsmånaden på Cyber security months webbplats

 

 

Bild med flera olika loggor i olika färger. Följande samarbetspartners deltar i årets kampanj

 

Senast granskad: 3 november 2020

Till toppen av sidan