Till innehåll på sidan

Informationssäkerhetsmånaden

Varje år i oktober är informationssäkerhetsmånaden under temat ”Tänk säkert”. Kampanjen är ett långsiktigt arbete med målsättningen att höja medvetenheten och kompetensen hos privatpersoner och företagen för att säkrare hantera exempelvis lösenord, kortuppgifter och sin viktigaste information.

Planeringen av årets kampanj har påbörjats och från och med 1 oktober kommer all information finnas här.

Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar i hög grad enskilda individer och samhället som helhet. Det gör att det är nödvändigt att lägstanivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs. Kampanjen är ett led i detta. Kampanjen genomförs av MSB tillsammans med polisen. Därutöver har  ett stort antal samarbetspartners från privat, offentlig och ideell verksamhet engagerats för att sprida kampanjens budskap.

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag. EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom MSB i ett antal år.

Informationssäkerhetsmånaden på Cyber security months webbplats

Tänk säkert-webbinarier om att skydda ditt företag

Bristande informationssäkerhet kan slå hårt mot det egna företaget om verksamheten exempelvis stannar på grund av att ett system slutar fungera eller att information läcker ut. Under kampanjen Tänk säkert bjuder vi på ett avslappnat samtal med information om hur det lilla företaget ska agera och tänka i ett allt mer uppkopplat samhälle.

Förutom MSB kommer polisen, Telia, Teknikföretagen, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv att dela med sig av erfarenheter och kunskap.


Webbinarierna sänds på tisdagar kl 12.00 under kampanjen med start den 6 oktober på MSB:s facebooksida. Ingen anmälan behöver göras. De kommer därefter att publiceras på MSB.se för dig som vill se i efterhand.

Webbinarier på tisdagar klockan 12:00 hela oktober


I det första webbinariet deltar MSB:s handläggare Jan-Olof Olsson och Christian Sundberg under temat ”Hur påverkas företag av avbrott och kriser och vad kan du göra för att skydda dig?”. Det sänds tisdagen den 6 oktober klockan 12:00. Moderator genom hela programserien är Svante Werger, särskild rådgivare på MSB.

Nedanstående programordning är preliminär och kan ändras.


•    6 oktober - MSB
•    13 oktober- Telia
•    20 oktober - Teknikföretagen
•    27 oktober – Svensk Handel
•    3 november – Svenskt Näringsliv


Fler Tänk säkert-aktiviteter
Under informationssäkerhetsmånaden pågår många aktiviteter under kampanjen Tänk säkert. Följ gärna hashtaggarna #tanksakert eller #securitymonth för att se alla samverkansparters aktiviteter i sociala medier.Senast granskad: 28 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan