Till innehåll på sidan

Informationssäkerhetsmånaden

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag.

Enisa erbjuder stöd i form av bland annat förslag på årligt tema och informationsmaterial som medlemsländer kan använda för att arrangera kampanjer med aktiviteter under månaden.

EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom MSB i ett antal år. Den senaste gången var 2018 då MSB tillsammans med polisen och verksamt.se genomförde en nationell informationskampanj på uppdrag av regeringen, i syfte att öka medvetenhet hos allmänhet och företag om vikten att skydda sin information. Totalt 17 samarbetspartners från privat, offentlig och ideell verksamhet engagerades också för sprida kampanjens budskap.

Informationssäkerhetsmånaden på Cyber security months webbplats

Senast granskad: 31 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan