Till innehåll på sidan

Aktuella EU-regleringar för informations- och cybersäkerhetsområdet

Hur svenska aktörer inom offentlig och privat sektor förväntas arbeta med informations- och cybersäkerhet styrs i många fall av EU-regleringar. Här finns MSB:s policyöversikt, som ger en orientering inom några centrala, både gällande och kommande regleringar och initiativ inom informations- och cybersäkerhetsområdet.

EU har aviserat en stor mängd nya regleringar och andra satsningar med bäring på informations- och cybersäkerhetsområdet under de kommande åren. Initiativen förväntas påverka såväl svensk som europeisk säkerhet i stor utsträckning. Även fördelningen av roller, uppdrag och uppgifter hos offentliga och privata aktörer i Sverige kan komma att påverkas.

Sammanställning av aktuella och kommande regelverk

MSB följer utvecklingen i de olika EU-initiativen och deltar även i EU-arbetet med flera av dem. Vi får också många frågor från svenska verksamheter om aktuella och kommande EU-regleringar. För att säkerställa en god förståelse om hur EU-regleringar inom informations- och cybersäkerhet påverkar svenska verksamheter sammanställer och tillhandahåller MSB en policyöversikt kring aktuella och kommande regelverk.

Orienterande överblick för cyberområdet

Policyöversikten riktar sig till beslutsfattare, strateger, analytiker och andra yrkesroller inom såväl privat som statlig, regional och kommunal verksamhet som behöver informera sig om vilka EU-regleringar inom informations- och cybersäkerhet som är på gång. De aviserade regleringarna kan komma att bli gränssättande på flera områden som berör cyberområdet och policyöversikten syftar till att ge en orienterande överblick.

Innehållet i MSB:s policyöversikt uppdateras löpande för att följa utvecklingen av EU-initiativen och vid behov kompletteras med ytterligare regelverk.

Policyöversikt för EU-reglering inom informations- och cybersäkerhetsområdet

Senast granskad: 3 april 2023

Till toppen av sidan