Digitala leveranskedjor möjliggör de flesta samhällsviktiga tjänster som vi använder dagligen och är beroende av. Incidenter i leveranskedjorna kan leda till omfattande konsekvenser och kommer sannoli...