Till innehåll på sidan

Samhällsviktig verksamhet

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är
samhällsviktiga.

Samhällsviktig verksamhet i samband med coronapandemin

Särskilda exempel på samhällsviktig verksamhet gäller:

Vid nationell testning för covid-19Vid eventuell skolstängning

 • Bakgrund och europeiskt samarbete

  Det gemensamma europeiska arbetet med samhällsviktig verksamhet startades upp i början av 2000-talet som följd av terrordåd som den 11 september 2001 och bombdåden i London samt Madrid.

  Syftet med arbetet var initialt att förbättra skyddet av infrastruktur och ett EU-program EPCIP (The European Programme for Critical Infrastructure Protection) initierades.

  En viktig del av programmet är det EU-direktiv (EG-direktiv, 2008/114/EG) som reglerar det europeiska arbetet inom området. Direktivet omfattar energi- och transportsektorerna, och går huvudsakligen ut på att EU:s medlemsstater ska identifiera och utse europeisk samhällsviktig verksamhet inom dessa två sektorer. Det vill säga sådan verksamhet som två eller fler medlemsstater är beroende av.

  Med tiden och omvärldsutvecklingen har stora delar av Nordamerika och Europa, inklusive Sverige, gått mot att se samhällsviktig verksamhet ur ett bredare perspektiv. Man fokuserar på samhällets resiliens, det vill säga en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar i verksamheter av betydelse för samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden och befolkningens liv och hälsa.

  MSB tog 2011 fram en nationell strategi för arbetet med samhällsviktig verksamhet med målet att verka för ett fungerande samhälle i en föränderlig värld.

  Strategin konkretiserades i en handlingsplan 2014 med åtgärder och aktiviteter för att skapa förutsättningar för att systematiskt stärka samhällsviktig verksamhet. Planen tar upp både åtgärder för kunskapsutveckling såväl som implementering av aktiviteter och stöd för att höja förmågan i samhället.

  Publikation

  Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld : nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet

  Publikationsnummer: MSB266

  Utgivningsår: 2011

  Regeringen har i ett beslut den 14 april 2010 gett MSB i uppdrag att ta fram en samlad nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet. Den nationella strategin rapporterades den 1 mars 2011...

  Omslagsbild för Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld : nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet

  Publikationsnummer: MSB266

  Utgivningsår: 2011

  Publikation

  Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet

  Publikationsnummer: MSB597

  Utgivningsår: 2013

  För att möta det moderna samhällets utmaningar finns en nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet. Myndigheten för samhällskydd och beredskap har fått i uppdrag av regeringen att i bre...

  Omslagsbild för Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet

  Publikationsnummer: MSB597

  Utgivningsår: 2013

  Europeiskt samarbete

  MSB är även nationell kontaktpunkt för arbetet med EPCIP-frågorna i Sverige och har därmed en samordnande roll inom Sverige, med andra medlemsstater och med EU-kommissionen.

  Läs mer om MSB:s roll och det europeiska samarbetet

Senast granskad: 7 december 2020

Till toppen av sidan