Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse för MSB RIB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur rib.msb.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur till­gäng­lig är webb­plat­sen?

Den här tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan an­vän­da delar av webb­plat­sen?

Om du behöver information från msb.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via rib@msb.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rap­por­te­ra bris­ter i webb­plat­sens till­gäng­lig­het

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i Webbplatsens tillgänglighet.

Till­syn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och berätta det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Tek­nisk in­for­ma­tion om webb­plat­sens till­gäng­lig­het

Den här webbplatsens är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Läs mer om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Kända tillgänglighetsproblem

Inga kända tillgänglighetsproblem. Däremot omfattas inte innehållet i enskilda dokument i MSB RIB Bibliotek av denna tillgänglighetsredogörelse.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av rib.msb.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:
MSB RIB Bibliotek innehåller tusentals dokumentfiler av varierande ålder och från många olika utgivare. Att gå igenom dessa i sin helhet är inget som gjorts.

Hur vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen, med hjälp av verktyget Siteimprove.

Senaste bedömningen gjordes senast 2023-04-14 och är godkänd av tjänstens tjänsteägare.
Tjänsten publicerades senast 2023-04-14.
Redogörelsen uppdaterades senast senast 2023-04-14.

Senast granskad: 14 april 2023

Till toppen av sidan