Till innehåll på sidan

Support för MSB RIB

Via ditt abonnemang erbjuder vi support på programmen i MSB RIB. Här finner ni svaren på de vanligaste frågorna.

Till RIB Support kan du vända dig med allmänna frågor om MSB RIB, få praktiska tips och hjälp runt användning, få hjälp med tekniska problem, göra felanmälningar samt ge förslag på förbättringar med mera.

Du kan även kontakta supporten med frågor rörande abonnemang, fakturor och utbildning.

Kontakt

RIB Support
010-240 5530

Telefontid: Helgfri måndag-fredag 9:00-11:00
Dag före helgdag samt klämdag hänvisar vi till mejl.

Nedladdningssidan för MSB RIB

 • Aktuella versioner

  Informationsuppslag

  RIB Bibliotek 23.11

  RIB Farliga ämnen 23.4

  Beräkningsprogram

  RIB Beräkningsmoduler 23.4

  MSB Spridning Mark 1.4

  Spridning Luft 2.2.0

  Ledningsstöd

  Lupp 7.0.1

  Karta 1.8.0

  RIB Exchange 2.7.0

 • Användarguider

  Här finns material för dig som vill lära dig mer om hur man använder de olika delarna i MSB RIB.

  Kom i gång med Lupp 7.0

  På Youtube finns en spellista för MSB RIB där vi kontinuerligt fyller på med instruktionsfilmer som visar olika delar av programmet.

  Spellistan för RIB

   

Vanliga frågor om RIB

 • Var hittar jag RIB Huvudprogram?

  RIB huvudprogram har ersatts av tre separata program. Du hittar mer information på respektive programs sida.

  MSB RIB Bibliotek

  MSB RIB Farliga ämnen

  MSB RIB Beräkningsmoduler

 • Varför får jag upp en uppmaning att uppdatera när jag startar MSB RIB Bibliotek och MSB RIB Farliga ämnen trots att vi har laddat ned och installerat senaste versionen?

  I MSB RIB Farliga ämnen och MSB RIB Bibliotek har vi delat på själva programmen och dess innehåll så att vi snabbt ska kunna få ut uppdaterat innehåll till er utan att ni ska behöva uppdatera hela programmet.

  Den uppdatering som ni får vid uppstart av Farliga ämnen och Bibliotek gäller databaserna, alltså innehållet i programmen. Det handlar oftast om små uppdateringar och går därför snabbt att uppdatera.

  Den andra typen av uppdatering gäller själva programmet. Den uppdateringen behöver göras manuellt genom att ladda ner installationsprogrammet från vår nedladdningssida och köra det. Det innebär oftast att en IT-tekniker behöver engageras såvida inte du själv har rättigheter att installera program på din dator.

 • Hur administrerar jag användare i Lupp 7.0?

  Du hittar information om hur du lägger till användare och sätter behörigheter i dokumentet Kom i gång med Lupp 7.0.

  Kom i gång med Lupp 7.0

 • Hur vet jag vilken version av appen "Farliga ämnen" jag har?

  För att se vilken app-version du har, välj Övrigt > Om Farliga ämnen inne i appen.

 • Vad gör jag om nedladdningen av installationsfiler avstannar?

  Testa att ladda ner filen när du är uppkopplad med nätverkskabel.

  Om inte det fungerar kontaktar du oss på rib@msb.se. Ange dina inloggningsuppgifter i din fråga så hjälper vi dig att ladda ner filen.

 • Varför är knappen för en komponent utgråad?

  Den aktuella komponenten är inte installerad.

  Ladda ner komponenten från vår nedladdningssida och installera den.
  Notera att komponenterna måste installeras lokalt på alla klienter om ni kör en klient/server installation.

   

 • Kan jag köra MSB RIB på Mac eller Linux?

  Att utveckla MSB RIB som applikation för operativsystemen Mac OS X och iOS är i dagsläget inget MSB har för avsikt att göra. Det finns dock flera tredjepartslösningar för att använda Windowsbaserade operativsystem som stöds av RIB på Mac, IPhone och IPad med mera. Kontakta din IT-administratör för mer information.

  Detta är exempel på lösningar som kan tillämpas. Lösningarna har rapporterats fungera hos användare

  OBS! RIB Support supportar endast Windowsbaserade operativsystem och kan heller ej stå för support avseende tredjepartsprodukter. MSB tar inte ansvar för implementationen eller eventuella konsekvenser av nedanstående lösningar.

  Boot Camp

  Mac-användare kan sedan några år tillbaka köra Windowsbaserade operativsystem i Mac OS X via Boot Camp. Med Boot Camp kan systemet startas direkt med Windows som operativsystem (finns rapporterade användare av RIB som gör detta med lyckat resultat). Mer information om Boot Camp finns på Apples hemsida.

  Virtualiseringsprogram

  Mac-användare sedan några år tillbaka köra Windowsbaserade operativsystem i Mac OS X via virtualiseringsprogram.  Virtualiseringsprogram i Mac OS X emulerar PC-hårdvara och Windowsmiljö parallellt med Mac OS X. Mer information om virtualiseringsprogram finns på Apples hemsida.

  Virtualiseringsprodukter och fjärråtkomstlösningar

  För Mac, IPhone och IPad finns det virtualiseringsprodukter och fjärråtkomstlösningar som går att använda för att komma åt Windowsmiljöer där RIB finns installerat. Citrix är ett exempel.

 • Varför kan jag inte läsa den fil jag exporterat från MSB RIB Lupp dagbok?

  Från och med Windows 10 version 1803 installeras XPS viewer inte längre automatiskt när man installerar Windows 10.
   
  Lösningen är att Installera XPS viewer. Detta kräver administratörsrättigheter på datorn.

  1. Öppna inställningar (Windows tangent + i)
  2. Öppna ”Appar”.
  3. Öppna ”Appar och funktioner”.
  4. Klicka på länken ”Hantera valfria funktioner”.
  5. Välj nu ”Lägg till en funktion”.
  6. Välj ”XPS viewer”
  7. Installera.

  Ett alternativ är, om du har en pdf-skrivare installerad på datorn, gå till arkiv/skriv ut och där välja att skriva ut hela dagbokslistan eller valda insatser som PDF.
  Resultatet blir detsamma men du få gå en lite annan väg.

 • Vad står RIB för?

  Man kan lockas att tro att RIB är en förkortning men det är ett varumärke, programpaketets namn.

 • Är RIB något nytt?

  MSB RIB har en lång historia och programpaketet har gått från att vara ett stordatorsystem till att ha delar tillgängliga på webben.

  MSB RIB har sin bakgrund i ett forskningsprojekt som startade 1985 och leddes av Statens brandnämnd. Projektet drevs sedan av Statens räddningsverk, som bildades då Statens brandnämnd lades samman med civilförsvarsstyrelsen 1986. 1 januari 2009 ersattes Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar av MSB.

  Från början var MSB RIB ett stordatorsystem som öppnades för sökning online via terminaler i juli 1991. I maj 1993 gavs den första CD-versionen ut. Huvudargumentet till en CD-version var att öka tillgängligheten, men också för att öka säkerheten vid själva hanteringen.
  MSB RIB har fortsatt att utvecklats i takt med teknikutvecklingen i övrigt. Stordatordriften har lämnats och under 1995 kom MSB RIB i sin första Windows-version.

  Nästa stora utvecklingssteg påbörjades 2005 och i slutet av 2007 lanserades RIB XM. Tillägget XM lades till namnet för att spegla den fullständiga omarbetning som genomförts av systemet. Bland annat hade RIB XM en helt ny teknisk plattform, ny funktionalitet och ett nytt grafiskt användargränssnitt. I utvecklingsarbetet lades mycket fokus på användbarhet och användningstester. Från och med RIB XM blev det möjligt att ladda ner uppdateringar via Internet.
   
  Från och med RIB 1.3, som släpptes i juni 2015, så togs ytterligare ett steg och MSB RIB skickas inte längre ut på DVD-skivor utan distribueras endast via nedladdning från hemsidan.
   
  2011 lanserades Bibliotek på webben. Under 2014 kom Farliga ämnen och 2015 blev även Resurs tillgängligt på webben. De första verktygsprogrammen, i form av HazMat Training och Fire Training kom 2016.

  MSB RIB har utvecklats och vidareutvecklas utifrån de synpunkter, önskemål och förslag som våra användare rapporterar in.

Senast granskad: 23 april 2024

Till toppen av sidan