Till innehåll på sidan

MSB RIB Lupp - för ledning och uppföljning

Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Lupp vänder sig i första hand till svensk kommunal räddningstjänst. Det primära syftet är att tillhandahålla ett verktyg för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats.

Detaljer

Målgrupp

 • Räddningstjänst

Ämneskategori

 • Räddningstjänst

Beställning

Lupp ingår i MSB RIB som du beställer som ett abonnemang. I abonnemanget ingår tillgång till de installerbara programmen, uppdateringar samt support.

Läs mer om MSB RIB och beställ abonnemang

Typ av system

 • Beslutsstöd

Lupp ska förse beslutsfattare med korrekt, relevant och tillförlitlig information, jämte prognoser av möjliga framtida scenarion och dessas konsekvenser, vilket leder till bättre beslut och effektivare räddningstjänstarbete.

Grundfunktionerna i Lupp inkluderar Dagbok, Verksamhetsöversikt, Lägestablå, Statustablå samt Tidslinje. Genom programmet MSB RIB Karta kan den pågående verksamheten visualiseras på en karta.

Lupp app för iOS och Android

Det finns en mobil version av Lupp tillgänglig för nedladdning via App Store respektive Google Play.

Lupp-appen fungerar bara om den ansluts till en befintlig Lupp-installation, vilket kräver särskilda inställningar i servermiljön.

Instruktioner för hur du konfigurerar er Lupp server för användning med appen finns i installationsanvisningen för Lupp.

Installationsanvisning för Lupp 7.0

För hjälp med nedladdning av Lupp -appen, kontakta vår support.

Lupp Import

Med Lupp Import kan man importera data utifrån, till exempel ZeRed-information från SOS Alarm. På detta sätt går det att automatiskt skapa insatser, byta enhetsstatus och koppla enheter till insatser samt få in anteckningar gjorda av SOS Alarm.
 
(Inga ändringar gällande Importen gjordes i senaste versionen av Lupp, dokumentationen för Lupp Import 6.4 är fortfarande den gällande.)

Instruktioner för konfiguration av Lupp Import

Lupp Synkronisering

Vid mobil användning av Lupp (till exempel ett ledningsfordon som är ihopkopplat med brandstationen, eller en bärbar dator som används i fält) kan synkronisering användas. Man kan då arbeta vidare om förbindelsen med den centrala servern är bruten. Så snart enheterna får kontakt med varandra igen synkroniseras inmatningarna mellan dem, så att alla ser allt.

Instruktioner för hur du sätter upp synkronisering i er organisation finns i installationsanvisningen för Lupp 7.0.

Installationsanvisning för Lupp 7.0

Lupp finns endast som installerbar version.

Installationer, uppdateringar och dokumentation laddas ner från vår nedladdningssida. Länk till nedladdningssidan finner du längre ned på denna sida.

 • Vägen framåt

  Följande är lanserat i senaste versionen av Lupp (7.0)

  • Personlig inloggning – säkerhet men också spårbarhet.
  • Behörighetsgrupper - åtkomst till funktionalitet i Lupp samt åtkomst insatser.
  • Delning och samarbete av insatser med externa användare – åtkomst via Lupp appen.

  Ingen mindre eller framtida versionsuppdatering av Lupp är planerad. Tid och resurser kommer under resterande del av år 2023 att läggas på förstudie och utredning, för att senare starta utveckling av ett nytt framtida beslutsstödsystem, där uppkomna behov, krav och önskemål kommer beaktas. Några exakta tidpunkter för dessa moment eller leveranser kan inte ges i dagsläget.

Programmen i MSB RIB

Hitta vidare till de olika programmen i MSB RIB på samlingssidan och information om vår support.

MSB RIB - beslutsstöd till räddningstjänst

 

Senast granskad: 30 maj 2023

Till toppen av sidan