Till innehåll på sidan

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Då finns informationen tillgänglig när vi behöver den, vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den.

Läs mer om systematiskt informationssäkerhetsarbete

Har du kört fast med informationssäkerhetsarbetet – kontakta oss för råd!

Vi erbjuder en rådgivningstjänst som stödjer er i ert förebyggande arbete och underlättar för din organisation att anpassa informationssäkerhetsarbetet till er specifika verksamhet. Tjänsten kompletterar de vägledningar och stödmaterial som tagits fram för att kunna användas av alla typer av organisationer.
Rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Informationssäkerhetsarbetet i Ena

Ena är namnet på den digitala infrastruktur som tolv myndigheter etablerar tillsammans för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt.

Informationssäkerhet i fokus - webbinarieserie

Anmäl dig eller titta i efterhand.

Föreskrifter och vägledningar

Här finns föreskrifter och tillhörande stödmaterial om informationssäkerhet i statliga myndigheter.

Metodstöd

Från standard till samordning av systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Stöd till företag

Säkra din företagsinformation.

Material om NIS

NIS står för "The Directive on security of network and information systems - the NIS Directive".

På svenska heter direktivet ”åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen”. Kortfattat ställer NIS-direktivet krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.Is

NIS-direktivet

Senast granskad: 17 maj 2023

Till toppen av sidan