Till innehåll på sidan

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Bestämmelser som reglerar detta heter ADR och RID. Om du ska transportera farligt gods krävs oftast en ADR-utbildning.

Nyheter inom farligt gods

Här kan du läsa det senaste inom farligt gods.

  • Transport av avfall som är farligt gods och farligt avfall
  • Vad är nytt eller ändrat i ADR-S och RID-S?

Lagen om transport av farligt gods – gränsdragning mot andra lagar

MSB får en del frågor om när en transport av farligt gods kan anses som påbörjad respektive avslutad. Detta gäller särskilt gränsdragning mot bestämmelser som gäller för lagring.

Handboken Transport av farligt gods - väg och järnväg 2023/2024

Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg.

ADR-utbildning

När du ska transportera farligt gods eller vara delaktig i transporten, måste du ha genomgått ADR-utbildning.

Förlorat ADR-intyg

Kontakta oss om du har förlorat ditt ADR-intyg eller har andra frågor om intygen och ADR-utbildningen.

Farligt gods som tas med vid ett arbete

Företag som tar med farligt gods för att kunna utföra ett arbete i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Litiumbatterier

För att få skicka utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning med batterier krävs att bestämmelser om hur batterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras följs.

Privatpersoner

Följande bestämmelser gäller för privatpersoner som har med sig farligt gods i sitt eget fordon eller skickar farligt gods med något fraktbolag.

Smittsamma prover och avfall

Prover och avfall i samband med Covid-19 och andra smittsamma sjukdomar regleras av bestämmelser transport av farligt gods. Även avfall som uppstår under utbrott av en djursjukdom kan behöva följa farligt gods-bestämmelserna. Här finns också information om vad som gäller vid transport av handsprit.

E-handel

Det finns flera produkter som säljs och sänds av internethandelsföretag som omfattas av regler för farligt gods. Här finns mer information om de produkterna och vilka bestämmelser som gäller.

 

ADR-S

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Information om internationella möten

Reglerna i ADR och RID tas fram vid internationella möten. Du ges här möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i reglerna, samt att få information om beslut som redan tagits.

 

Informationsseminarium 2023

Här kan du ta del av det material som presenterades på seminarium om vilka nyheter och ändringar som kom i 2023 års utgåvor av ADR-S och RID-S.

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan