Till innehåll på sidan

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Prognoserna uppdateras flera gånger per dygn och finns tillgängliga för sex dygn avseende skogsbrandsrisk respektive två dygn för gräsbrandsrisk. Brandriskprognoserna görs av SMHI på uppdrag av MSB.

Vad är brandriskkartor?

Brandriskkartorna består av tre olika kartor som du hittar lite längre ner på sidan:

  • Skogsbrandsrisk spridning visar hur stor risk det är för brand i skogsmark, och hur snabbt elden kan komma att sprida sig.
  • Skogsbrandsrisk bränsleuttorkning anger uttorkningen i bränslet och de övre markskikten.  
  • Gräsbrandsrisk avser brandrisken i det torra fjolårsgräset under våren.

Brandrisken kan variera lokalt

Brandrisken på kartan är en prognos som beräknas i rutor om 2,8 km x 2,8 km. Det kan lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Till exempel när det kommer lokala regnskurar kan brandrisken variera inom beräkningsrutan. Brandbeteendet och brandrisken påverkas starkt av vädret, vilket gör att brandrisken snabbt ändras om vädret ändrar sig.

Även om dagens brandrisk är liten kan det vara olämpligt att elda om det har varit en längre tids torka, eftersom det då det finns risk att glöd biter sig fast i marken. Bedömningen om brandrisk görs bäst lokalt. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (t.ex. eldningsförbud).

Kartor för brandriskprognoser

Skogsbrandsrisk spridning (FWI-index)

För att se färgförklaringar, klicka på pilen under kartan.

Skogsbrandsriskkartan visar FWI-index, vilket indikerar förväntad intensitet och spridningshastighet för en utvecklad skogsbrand. FWI-indexet avspeglar också antändningsrisken i skogsmark.

Detta visar kartan

Kartan visar prognoser för skogsbrandrisk spridning (FWI-index) under sex dygn. Prognos finns för varje timma upptill två dygn. Därefter är det enbart dygnsvärden. SMHI och MSB har anpassat nivån för värdet som ges varje timma utifrån dygnsvärdet. Dygnsvärdet kommer i de flesta fall att vara lägre än det högsta timvärdet.

5E - Extremt stor skogsbrandsrisk (FWI 28-)

Förutsätter långvarig torka, låg luftfuktighet och en del vind. Markens ytskikt är extremt torrt. Antändningsrisken är mycket stor och en brand kommer att utvecklas explosivt. Det är stor risk för toppbrand, dvs. att elden tar sig upp i trädkronorna. När det är ”5E” ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är "5E" är det ofta eldningsförbud.

5 - Mycket stor skogsbrandsrisk (FWI 22-27)

En brand kommer att utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder, dvs. att elden tar sig upp i trädkronorna, kan förekomma. När det är ”5” ska du avstå från att  elda eller grilla i skog och mark. När det är "5" kan det vara eldningsförbud .  

4 - Stor skogsbrandsrisk (FWI 17-21)

Här sprider sig en brand i de flesta typer av skogsmark. Det är stor risk att branden sprider sig snabbt.

3 - Måttlig  skogsbrandsrisk (FWI 12-16)

Det kan finnas en påtaglig risk för brandspridning i vissa typer av skogsmark, exempelvis på hyggen.

2 - Liten skogsbrandsrisk (FWI 5-11)

I de flesta typer av skog är det svårt för en brand att sprida sig.

1 - Mycket liten skogsbrandsrisk (FWI<5)

Liten eller obefintlig risk för brandspridning i de flesta typer av skogsmark.

Skogsbrandsrisk bränsleuttorkning

För att se färgförklaringar, klicka på pilen under kartan.

Kartan för skogsbrandsrisk avseende bränsleuttorkning anger hur uttorkat det blivit  både i bränslet och i de markskikt som har störst betydelse vid skogsbrand.

Detta visar kartan

Uttorkningen beskrivs på kartan med sex olika graderingar, där röd (5E) visar riktigt torra förhållanden och förutsätter långvarig torka. Ljusröd (5) visar mycket torra förhållanden och orange (4) färg torra förhållanden. Vid mer uttorkade förhållanden är det större risk för långvariga och svårsläckta glödbränder.

Gräsbrandsrisk

För att se färgförklaringar, klicka på pilen under kartan.

Under torra dagar på våren är det risk för att elden sprids snabbt i det gamla fjolårsgräset. Risknivån beror på aktuell luftfuktighet och vindhastighet, men minskar också allt eftersom nytt grönt gräs börjar växa upp. Gräsbrandsäsongen börjar vanligen i februari i södra Sverige och avslutas i juni i norr.

Den aktuella vädersituationen har en direkt påverkan gräsbrandsrisken. Risken kan förändras mycket snabbt till exempel vid förändringar i sol och molnighet eller vind. Gräsbrandsrisken gäller bara där det är snöfritt. För områden med sydliga lägen som blir solbelysta kan snön smälta bort tidigt. Observera att gräsbrandsriskprognosen endast avser miljöer med gammalt fjolårsgräs. Modellen beaktar att nytt grönt gräs växer upp som minskar risken för brand i gräs. Under riktigt torra somrar kan gräsytor börja vissna så mycket att de blir brandfarliga. Då kan skogsbrandsriskprognoserna ge vägledning för brandrisken på öppna gräsytor.

Detta visar kartan

Kartan visar gräsbrandsrisken upptill 48 timmar framåt. Risken avser förväntad spridningshastighet för gräsbrand. Underlaget är en beräkningsmodell som tar hänsyn till väderförutsättningarna och graden av inväxning av nytt grönt gräs. Tänk också på att lokala variationer eller snabba väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras, oavsett vad kartan visar.

  • Ljusblått anger att marken generellt är snötäckt.
  • Gult och orange anger liten respektive måttlig risk för gräsbrand.
  • Rött anger stor risk för gräsbrand. En brand antänds då lätt och sprider sig snabbt.  
  • Markeringar med gröna linjer innebär att det fortfarande finns risk för gräsbränder i det torra fjolårsgräs, men att nytt grönt gräs börjat komma. Risken för gräsbrand blir mindre, allt eftersom nytt gräs växer in.
  • Grön markering betyder att nytt grönt gräs har vuxit upp. Risken för gräsbränder är begränsad.

Tjänsten Brandrisk skog och mark

Informationen i Brandrisk skog och mark finns som en inloggningsskyddad tjänst. I första hand riktar den sig till kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och skogsnäringen. Den ger information om brandriskprognoser och uppgifter om rådande väder.

Presentera brandriskprognoser på din webbplats

Har din kommun, länsstyrelse eller organisation en webbplats som har möjlighet att bädda in information från annan webbplats? Då kan du presentera brandriskprognoserna där.

Nedan visas de länkar som du kan använda. Det är även möjligt att få kartorna att starta zoomade över ditt område. Öppna aktuell länk och zooma in kartan till önskat område. Kopiera därefter länken i fältet webbadress högst upp i din webbläsare.

För skogsbrandsrisk spridning (FWI-index), använd länken nedan, automatiskt visas då prognoser för aktuell dag och fem dagar framåt:

https://msb-fh-public.smhi.se/fwiindex/För gräsbrandsrisk, använd länken nedan, automatiskt visas då prognoser för aktuell dag och cirka två dagar framåt (prognoser för varje timma):

https://msb-fh-public.smhi.se/grassfire/ För skogsbrandsrisk bränsleuttorkning, använd länken nedan, automatiskt visas då prognoser för aktuell dag och fem dagar framåt:

https://msb-fh-public.smhi.se/forestdry/

Senast granskad: 9 februari 2021

Till toppen av sidan