Till innehåll på sidan

WIS - webbaserat informationssystem

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

Öppna verktyget - WIS - webbaserat informationssystem

Detaljer

Ämneskategori

  • Aktörsgemensam samverkan
  • WIS

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

I WIS delas information baserat på ytor. Som användare kan du bevaka ytor eller aktivt publicera information av intresse för andra aktörer. Informationen kan vara anteckningar, lägesrapporter, dokument och enkla kartnoteringar. Du kan kategorisera, dela, söka och filtrera informationen utifrån dina egna behov.

Varje aktör äger sin egen information och väljer själv vilka man vill dela den med. Det går även att använda WIS för att dela information enbart inom egen organisation.

WIS via internet

WIS fungerar med de flesta moderna webbläsare, som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Egde och Safari. För absolut bästa upplevelse rekommenderar vi Chrome för dig som har tillgång till den. Mer exakt och aktuell information om vilka läsare som stöds och eventuella kända problem kan du läsa om på WIS Hjälp.

WIS Hjälp, information om webbläsare

Logga in i WIS

Logga in i WIS

WIS som app

WIS finns även som gratis app för mobiltelefoner. Appen finns att ladda ner i Apple App Store och Google Play.

Lär dig mer om WIS

Allt utbildningsmaterial om WIS finns öppet och tillgängligt på webbplatsen WIS Hjälp.

WIS Hjälp

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS är ett övergripande dokument som utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt behov beskriver hur samverkan kan ske med hjälp av bland annat WIS.

Det finns också en kortare version av riktlinjerna.

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Nationella riktlinjer för WIS – sammanfattning

Kan sekretessbelagd information delas i WIS?

WIS är utvecklat för att hantera icke - sekretessbelagd information. Dock är kommunikationen över internet krypterad. Det går även att dela sekretessbelagd information med hjälp av särskilda säkerhetslösningar (krypterade filer).

Vilka får använda WIS?

Myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris. Idag är fler än 600 aktörer registrerad i WIS, med totalt fler än 7000 användare. Samtliga länsstyrelser, landsting och kommuner är anslutna.

Vad kostar WIS?

Anslutning till WIS är kostnadsfri. MSB erbjuder support, användarstöd samt utbildning och stöd vid övningar.

MSB ansvarar för WIS

MSB ansvarar för utveckling, drift och förvaltning. WIS utvecklas i samarbete med aktörerna.

Kontakt

WIS

Senast granskad: 22 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan