Till innehåll på sidan

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ladda ner appen Brandrisk Ute

Varje år startar tusentals onödiga bränder i skog och mark. Du kan göra skillnad! Ladda ner appen, få koll på brandrisken där du befinner dig och eventuella eldningsförbud. Tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra bränder i naturen.

Beredskap för företag

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället alltid ska fungera är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av de varor och tjänster som efterfrågas, av största vikt.

Värt att veta om Nato

Nu är Sverige medlem i Nato. Det kan väcka många frågor. Här hittar du information om vad Nato är, Natos värderingar och hur medlemskapet påverkar Sverige och dig som individ.

Din insats är viktig för Sveriges beredskap

När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser. Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra, både till att samhället fortsätter att fungera under kriser och krig och till att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Kriget i Ukraina

Information om MSB:s arbete med anledning av invasionen av Ukraina.

Nyheter

22 maj 2024
Klockan 8.30

MSB undertecknade samarbetsavtal med FEMA

Den 7 maj undertecknade GD MSB ett samarbetsavtal med amerikanska Federal Emergency Management Agency (FEMA).

21 maj 2024
Klockan 11.51

Totalförsvarets civila intressen i samhällsplaneringen

Vi lever i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Samhällsplaneringen behöver ta hänsyn till såväl det civila som det militära försvarets behov.

20 maj 2024
Klockan 7.30

Rapport och dashboard om de 26 identifierade områdena med betydande översvämningsrisk

I februari identifierade MSB 26 områden med betydande översvämningsrisk runt om i Sverige. Nu publiceras den bakomliggande rapporten tillsammans med en dashboard.

Jobba hos oss

Är du alltid redo att göra andra beredda? Läs om våra senaste lediga tjänster eller hur du ansöker för att vara med i vår resursbas som gör ett viktigt arbete vid internationella insatser.

Till toppen av sidan