Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Tipsa om artikeln
VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".
Så här låter signalen
Radio och tv vid VMA
 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9
 

Information i radio, TV och via SMS

Regeringen har slagit fast att radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Från och med den1 juli 2017 kan den som begär VMA även begära att sms ska skickas till mobiler, som använts i ett visst område, för att varna och informera dessa personer.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser.

Varningssystem utomhus

Varningssystemet utomhus består av totalt ca 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. De kan användas för varning vid alla typer av faror.

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten medan kommunerna är användare och ansvarar för drift och underhåll. Ljudsändarna sitter vanligtvis monterade på hustak på offentliga byggnader. Information om vilka tätorter som har utomhusvarningssystemet kan man få av kommunernas räddningstjänster.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan.

Utökat varningssystem kring kärnkraftverk

Inom den så kallade inre beredskapszonen kring kärnkraftverken ska allmänheten kunna varnas både utomhus och inomhus. Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning, men för inomhusvarning används RDS-systemet. För att kunna få denna varning har alla hushåll inom den inre beredskapszonen tilldelats särskilda radiomottagare som är avsedda för varningsmeddelande. Länsstyrelserna i de län där våra kärnkraftverk idag finns, det vill säga Halland, Kalmar och Uppsala, ansvarar för information till allmänheten vad gäller kärnkraftsvarningar.

Test av VMA

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen Viktigt Meddelande i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Varningssystemet har testats var tredje månad under de senaste femtio åren.

VMA-kedjan

SOS Alarm AB och Sveriges Radios sändningsledning har nyckelpositioner i kedjan för att få varning och information till allmänheten att fungera snabbt och effektivt. SOS Alarm AB vidarebefordrar begäran till sändningsledningen på Sveriges Radio i Stockholm.

Sändningsledningen ser till att Sveriges radios alla kanaler sänder meddelandet och distribuerar meddelandet till medverkande TV-företag. Sveriges Radios meddelande sänds med automatik i den privata lokalradion. Sändningsledningen tjänstgör dygnet runt och är garanten för att meddelandet når alla som ingår i VMA-systemet.

Utveckling av VMA

MSB är den myndighet som ansvarar för varningssystemet VMA och utvecklingen av det. Det pågår löpande arbete med att hitta nya metoder och tekniker som kan komplettera dagens VMA-system.

MSB har bland annat föreslagit en utveckling av VMA genom användande av EU-Alert (Cell Broadcast), som idag används ibland annat Nederländerna, Litauen och USA.

Kompletterande kanal för information om VMA

VMA-information kan även spridas via fast adressbaserad telefoni i områden som den som begär VMA bestämmer. Då tas ett system för automatisk uppringning med talmeddelanden i bruk som ett komplement till övriga varningskanaler.

Så här gör du när du hör signalen Viktigt Meddelande

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
 • Lyssna på Sveriges Radios P4 

Du kan också få information på webbplatsen Krisinformation.se, TV/text-TV och på det nationella informationsnumret 113 13.

Ring inte 112 då det bara ska användas vid akut fara!

Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Medverka aldrig till att osanna uppgifter delas.

På många fastigheter kan man som boende inte stänga av ventilationen eller man kanske saknar mekanisk ventilation, men man kan alltid göra på följande sätt:
 • Stänga av köksfläkt och badrumsfläkt.
 • Stänga tilluftventiler runt eller i fönster.

Läs mer

Begär sändning av VMA

 Krisinformation.se ger information till allmänheten (extern webbplats, nytt fönster)

Information till dig som privatperson (extern webbplats, nytt fönster)

 Informationsnumret 113 13 (extern webbplats, nytt fönster)

Publicerad: 2009-09-29 kl. 17:32 | Senast granskad:2018-05-28 kl. 10:31
Kontakt:
Lars Olsson Lars.Olsson@msb.se
Håkan Marcusson Hakan.Marcusson@msb.se
Ingela Grundel Ingela.Grundel@msb.se