Till innehåll på sidan

Rapportera tillgänglighetsbrister på MSB:s webbplatser och system

På den här sidan kan du rapportera brister i tillgänglighet på msb.se och MSB:s övriga webbplatser och webbaserade system

Alla uppgifter i formuläret nedan är inte obligatoriska, men beskriv tillgänglighetsproblemen så precist du kan. Då har vi bäst möjlighet att förstå problemet och hitta en bra lösning. Din anmälan skickas till MSB:s registratur och blir en allmän handling.

Rapportera brister i tillgänglighet

Jag som rapporterar besöker webbplatsen som:
Min funktionsnedsättning:

Hantering av personuppgifter

Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med rapporten. Informationen samlas in av MSB för att kunna ta hand om klagomålet.

MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från och med att du skickar in ditt klagomål. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Samtycke till personuppgiftsbehandling (obligatoriskt)

Senast granskad: 17 januari 2023

Till toppen av sidan