Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 

Välkommen till MSB!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Om MSB

Nytt från MSB

MSB deltog på Global Platform for Disaster Risk Reduction i Cancun

2017-06-21 kl. 13:43
Vartannat år arrangerar UNISDR (FN:s kontor för katastrofriskreducering) ett globalt plattformsmöte på temat katastrofriskreducering. Syftet är att skapa ett forum för strategisk rådgivning, samordning, partnerskapsutveckling samt översyn av de framsteg som görs i implementeringen av ramverken för katastrofriskreducering.

Ny forskning: Samhällsresiliens i Sverige

2017-06-13 kl. 14:10
Vad är det som bidrar till samhällets robusthet och förmåga till återhämtning, det vill säga resiliens? Vilka faktorer motverkar och bryter ned resiliensen, särskilt på lokal nivå? Ett nystartat forskningsprojekt vid Mittuniversitetet kommer att studera dessa frågor och sätta fokus på tre områden: klimatanpassning, flyktingskap och våldsbejakande extremism.

Ny forskning: Samverkan och ledning ur ett genusperspektiv

2017-06-12 kl. 09:04
Aktörer som arbetar med samverkan och ledning under en samhällskris – hur påverkas de av genusgrundade normer och maktrelationer? Vad får detta för praktiska konsekvenser i svensk krishantering? Det ska forskare från Lunds och Göteborgs universitet studera. MSB finansierar projektet med 10 miljoner kr under perioden 2017-2022.

MSB:s förslag till användarkrets och användning av en utvecklad och säker kommunikationslösning

2017-06-09 kl. 14:31
Den 8 juni överlämnade MSB till regeringen uppdraget om att förbereda för en säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. MSB föreslår i redovisningen ändringar i författningar om elektronisk kommunikation för att kommunikationslösningen ska kunna användas i hela hotskalan.

Tydligare bild av hur samhället möter Försvarsmaktens behov

2017-06-09 kl. 14:00
2015 återupptog de bevakningsansvariga myndigheterna arbetet med planering inför höjd beredskap i enlighet med regeringens försvarspolitiska inriktning. I december samma år fick Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att redovisa Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter inför och vid höjd beredskap samt myndigheternas möjligheter att tillhandahålla sådant stöd. Berörda myndigheter har nu lämnat en redovisning av i vilken utsträckning de kan tillgodose Försvarsmaktens behov.

Ny forskning: Samhällsförtroende och kriskommunikation

2017-06-07 kl. 09:34
Kan en misstro mot samhällets institutioner göra det svårare att kommunicera under en kris? Det är en av de frågor som ett nytt forskningsprojekt i Göteborg ska studera. MSB satsar 13 miljoner kronor på denna forskning som ska pågå under fem år, 2017-2021.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17