Msb.se - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 

Välkommen till MSB!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Om MSB

Nytt från MSB

MSB har tagit emot rapport om Muslimska brödraskapets informationspåverkan

2018-02-27 kl. 13:00
Nyligen levererades slutrapporten för ett projekt om Muslimska brödraskapets informationspåverkan till MSB. I mitten av mars kommer myndigheten att gå igenom rapporten tillsammans med ett antal experter på området.

MSB:s årsredovisning 2017

2018-02-23 kl. 12:26
Det säkerhetspolitiska läget i världen har präglat styrningen av MSB år 2017. Inom det området har MSB tillsammans med Försvarsmakten bland annat analyserat och till regeringen redovisat Försvarsmaktens behov av stöd, haft samverkansmöten på lednings- och verksamhetsnivå, genomfört utbildningar kring totalförsvar och säkerhetsskydd och informerat brett om den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Planeringen för Totalförsvarsövningen TFÖ2020 har inletts.

MSB undersöker målgruppers behov

2018-02-19 kl. 16:10
I februari-mars genomför MSB en telefonundersökning om våra målgruppers behov och önskemål. Syftet med undersökningen är att få en bättre behovsbild. I ett första steg kommer målgruppsundersökningen att användas som underlag till arbetet med att utveckla nya webbplatsen msb.se.

NISÖ 2018 testade förmågan att hantera it-relaterade samhällsstörningar

2018-02-15 kl. 14:38
Den 14 – 15 februari genomförde MSB den nationella informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018. Det är den tredje övningen i en serie där senaste övningen arrangerades 2012. Den här gången övade drygt 200 personer från 26 olika organisationer tillsammans på Ledningsregementet i Enköping.

Ny forskning om civilt försvar

2018-02-13 kl. 15:13
I takt med att samhället förändras ändras även förutsättningarna för det civila försvaret. Två nya forskningsprojekt ska fylla kunskapsluckorna och bidra till en ökad kunskap i området.

Uppdaterat metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete

2018-02-13 kl. 12:30
En ny version av metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete har lanserats på Informationssäkerhet.se. Den nya versionen är mer kortfattad och praktiskt inriktad och vänder sig precis som den tidigare versionen till alla typer av organisationer.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17