Till innehåll på sidan

RIB - beslutsstöd till räddningstjänst

MSB RIB ger dig stöd hela vägen från planering av framtida insatser till att fatta rätt beslut när olyckan är framme.

Detaljer

Målgrupp

 • Räddningstjänst

Ämneskategori

 • CBRNE
 • Räddningstjänst
 • Olycksförebyggande

Typ av system

 • Beslutsstöd

MSB RIB kopplar ihop databaser som tillsammans ger omfattande information om hur en olycka kan hanteras, hur det förebyggande arbetet kan planeras, vilka riskerna är när olyckan inträffat och var resurserna finns.

Du kan använda MSB RIB:

 • i det förebyggande arbetet, för att planera framtida insatser med hjälp av erfarenhet från redan gjorda
 • när olyckan är framme och du omgående behöver relevant information
  både i sambandscentralen och på fältet
 • som utbildningsmaterial och grund för övningar och rollspel
 • för att förutse risker, föreslå åtgärder och påverka beslutsfattare.

Du kan köra delar av MSB RIB lokalt på datorn för att garantera en säker tillgång till dem men du hittar också delar av MSB RIB på webben.

MSB RIB på webben

I MSB RIB hittar du uppgifter om 5 000 farliga ämnen, ett register med ovanliga eller unika resurser samt ett referensbibliotek med fler än 18 000 dokument.

 • Exempel från våra användare


  För Swen Krook, brandingenjör på Räddningstjänsten Syd, är MSB RIB en förutsättning i arbetet. När det för en tid sedan började brinna på en ytbehandlingsplats för metaller var han och kollegorna tvungna att snabbt få svar på en rad frågor. På området fanns nämligen både arsenik, cyanider, svavel- och saltsyra.
   
  – När det händer en sådan olycka måste vi snabbt få veta hur ämnena reagerar vid brand och vad som händer när de blandas och hur farlig röken blir för vår personal. Då är RIB en förutsättning för att vi ska kunna arbeta och ett ovärderligt stöd för att få ett bra grepp över situationen. Vi kan få fram uppgifter om liknande olyckor som inträffat och läsa om hur andra hanterat dem. Det gör att vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång det händer en ovanlig situation eller en komplicerad brand.
   
  – Dessutom har RIB den samlade informationen om var våra resurser finns. Vid en stor olycka som denna kanske vår utrustning av exempelvis speciella släckningsämnen inte räcker till. RIB ger möjligheten att ta reda på var förstärkning finns inom regionen, säger han. RIB är en kunskapskälla som också används vid utbildning.
   
  Swen Krook använder ofta MSB RIB när han undervisar.
  – Vi går igenom händelser som inträffat och diskuterar förloppet och använder dessa verkliga fall som grund när vi gör övningar eller rollspel. Eleverna använder RIB så som vi vill att de ska använda systemet i sitt framtida arbete.
   
  Men MSB RIB används inte bara inom räddningstjänsten, även polisen har användning av den omfattande information som systemet erbjuder.
  – RIB är ett uppslagsverk utan dess like. Kemikalier är inte polisens starka sida, men RIB gör att vi kan få den information vi behöver. Man behöver inte vara expert för att förstå RIB, berättar Thomas Lindberg vid polismyndigheten i Värmland. För polisen kan RIB till exempel ge en föraning om när och hur polisstyrkorna kan närma sig en plats där det finns kemikalier.
   
  – Vi hade en läcka av klor från en tågvagn här i Karlstad. Med hjälp av RIB kunde vi på länskommunikationscentralen göra en bedömning av situationen och beslutade att vår personal inte skulle närma sig platsen utan vänta på räddningstjänsten, säger han.

 • Nytt från RIB

  Vill du ha koll på nyheter och aktuella uppdateringar i MSB:s programpaket RIB? Prenumerera på "Nytt från RIB" så får du det senaste nyhetsbrevet direkt i din e-post.

  Du kan när som helst avanmäla ditt samtycke till prenumerationen och det gör du genom att avsluta din prenumeration.

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan