Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. I dag är fler än 600 aktörer över hela Sverige anslutna till Rakel.

Öppna verktyget - Rakel

Detaljer

Målgrupp

 • Kommun
 • Länsstyrelse
 • Myndighet
 • Blåljuspersonal
 • Räddningstjänst
 • Farlig verksamhet
 • Energibolag

Ämneskategori

 • Rakel
 • Säkra kommunikationer
 • Samverkan och ledning
 • Aktörsgemensam samverkan
 • Kommunikation

Typ av system

 • Kommunikationstjänster

Rakel (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden och är anpassat för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Systemet har extremt hög tillgänglighet. Vid exempelvis elavbrott fortsätter systemet att drivas med hjälp av en välplanerad och långvarig reservkraft.

MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna. Tillsammans med användarna driver, utvecklar och stödjer MSB användning av Rakel. Det är MSB som godkänner organisationer som vill ansluta sig till systemet. MSB godkänner även utrustning och applikationer för användning i Rakel.

Senast granskad: 8 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan