Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

Detaljer

Målgrupp

  • Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet

Ämneskategori

  • Rakel
  • Säkra kommunikationer
  • Samverkan och ledning

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Ett system särskilt anpassat för samverkan, säkerhet och trygghet

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap.

Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning.

Når snabbt ut till många

Med Rakel är det möjligt att omedelbart förmedla samma information till en, två, femtio eller hundratals individer samtidigt.

Byggt för att alltid fungera

Rakel är byggt för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott. Rakel fungerar när andra system ligger nere, till exempel vid överbelastningar eller andra störningar i mobiltelefoni- och it-system.

Information och kontakt

I menyn till höger (för telefon och surfplatta "Meny" längst upp till höger) hittar du all information om Rakel, så som abonnemang, blanketter, utbildningsmaterial och kontaktuppgifter.

Nyheter

30 september 2020
Klockan 15.10

Arbetet med regeringsuppdragen om nästa generations Rakel är i full gång

I juni tilldelades MSB två regeringsuppdrag som är inriktade på Rakels utveckling och framtid. Arbetet med uppdragen pågår nu för fullt på MSB. Bland annat förs dialog med olika parter och det förbereds för upphandling.
16 september 2020
Klockan 9.47

Nu genomförs årets kundundersökning om Rakel

MSB vill att du som användare av Rakel ska få den bästa kundupplevelsen av Rakel och Rakel kundstöd och därför genomför vi en årlig kundundersökning.
25 juni 2020
Klockan 15.41

MSB får i uppdrag av regeringen att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation

MSB har tilldelats ett regeringsuppdrag att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av radiokommunikationssystemet Rakel.

Senast granskad: 29 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan