Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

Detaljer

Målgrupp

  • Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet

Ämneskategori

  • Rakel
  • Säkra kommunikationer
  • Samverkan och ledning

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Ett system särskilt anpassat för samverkan, säkerhet och trygghet

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap.

Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning.

Säkert och tillgängligt

Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden och är anpassat för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Systemet har extremt hög tillgänglighet. Vid exempelvis elavbrott fortsätter systemet att drivas med hjälp av en välplanerad och långvarig reservkraft.

Rakel används inte bara som huvudsamband i sekund- och minutoperativ verksamhet, det används även som ett robust och pålitligt reservsystem vid händelser då mobiltelefoni, fast telefoni eller datatjänster har slutat fungera.

MSB:s roll

Staten äger Rakelsystemets infrastruktur. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna. Tillsammans med användarna driver, utvecklar och stödjer MSB användningen av Rakel. Det är MSB som godkänner organisationer som vill ansluta till systemet. MSB godkänner även utrustning och applikationer för användning i Rakel, men ansvarar inte för funktionaliteten i utrustningen. Utrustning säljs av olika leverantörer på marknaden.

Om Rakel

Nyheter

30 mars 2020
Klockan 13.31

Arbeten i Rakelnätet under pågående hantering av covid-19

De arbeten i Rakelnätet som MSB under en längre tid har planerat kommer att genomföras enligt plan.
13 februari 2020
Klockan 14.57

Nödtelefoner via Rakelnätet ökar tryggheten i samhället

Medelpads Räddningstjänstförbund är först i Sverige med att förse sina deltidsstationer med nödtelefoner via Rakelnätet. Genom att lyfta luren kan medborgare i nöd komma i direkt kontakt med SOS Alarm och tillkalla hjälp, även när mobilnät och fast telefoni ligger nere.
12 februari 2020
Klockan 13.52

Så utbildas polisstudenter i radiokommunikation

Trettiotvå timmars utbildning i radiokommunikation förbereder blivande poliser inför de uppdrag som väntar efter examen.
– Radion är livlinan om allmänheten, dina kollegor eller du själv behöver hjälp. Kunskapen om hur den används måste sitta i ryggmärgen, säger Marina Schram, radiolärare på polisutbildningen vid Södertörns högskola.
17 december 2019
Klockan 13.52

Arbeten i Rakelnätet 2020 – meddela evenemang och planerade händelser

Under år 2020 kommer MSB att göra flera förbättringsåtgärder i Rakelnätet. Detta kommer att påverka Rakels användare i olika grad.
11 december 2019
Klockan 9.20

Förändringsuppehåll i Rakelnätet

Från den 15 december 2019 till den 15 januari 2020 är det förändringsuppehåll i Rakelnätet. Syftet är att upprätthålla en hög kvalitet i nätet under ledighetsperioder.

Senast granskad: 8 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan