Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

Detaljer

Målgrupp

  • Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet

Ämneskategori

  • Rakel
  • Säkra kommunikationer
  • Samverkan och ledning

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Ett system särskilt anpassat för samverkan, säkerhet och trygghet

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap.

Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning.

Säkert och tillgängligt

Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden och är anpassat för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Systemet har extremt hög tillgänglighet. Vid exempelvis elavbrott fortsätter systemet att drivas med hjälp av en välplanerad och långvarig reservkraft.

Rakel används inte bara som huvudsamband i sekund- och minutoperativ verksamhet, det används även som ett robust och pålitligt reservsystem vid händelser då mobiltelefoni, fast telefoni eller datatjänster har slutat fungera.

Information och kontakt

I menyn till höger (för telefon och surfplatta "Meny" längst upp till höger) hittar du all information om Rakel, så som abonnemang, blanketter, utbildningsmaterial och kontaktuppgifter.

Nyheter

7 maj 2020
Klockan 12.32

MSB föreslås få regeringsuppdrag att tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation

I regeringens vårändringsbudget för 2020 föreslås MSB få två uppdrag som avser etablering av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.
6 maj 2020
Klockan 14.10

Förändringsuppehåll i Rakelnätet

Från den 26 juni till och med den 10 augusti 2020 är det förändringsuppehåll i Rakelnätet. Syftet är att upprätthålla en hög kvalitet i nätet under ledighetsperioder.
30 mars 2020
Klockan 13.31

Arbeten i Rakelnätet under pågående hantering av covid-19

De arbeten i Rakelnätet som MSB under en längre tid har planerat kommer att genomföras enligt plan.
13 februari 2020
Klockan 14.57

Nödtelefoner via Rakelnätet ökar tryggheten i samhället

Medelpads Räddningstjänstförbund är först i Sverige med att förse sina deltidsstationer med nödtelefoner via Rakelnätet. Genom att lyfta luren kan medborgare i nöd komma i direkt kontakt med SOS Alarm och tillkalla hjälp, även när mobilnät och fast telefoni ligger nere.
12 februari 2020
Klockan 13.52

Så utbildas polisstudenter i radiokommunikation

Trettiotvå timmars utbildning i radiokommunikation förbereder blivande poliser inför de uppdrag som väntar efter examen.
– Radion är livlinan om allmänheten, dina kollegor eller du själv behöver hjälp. Kunskapen om hur den används måste sitta i ryggmärgen, säger Marina Schram, radiolärare på polisutbildningen vid Södertörns högskola.

Senast granskad: 7 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan