Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

Detaljer

Målgrupp

  • Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet

Ämneskategori

  • Rakel
  • Säkra kommunikationer
  • Samverkan och ledning

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Ett system särskilt anpassat för samverkan, säkerhet och trygghet

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag dela information säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap.

Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning.

Byggt för att alltid fungera

Rakel är byggt för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott. Eftersom Rakel är ett eget system fungerar det när andra system, som mobiltelefoni och internet, drabbats av överbelastningar, elavbrott eller andra störningar.

Krypterad informationsdelning

Radiokommunikationen mellan radioterminal och basstation i Rakel har skydd mot obehörig avlyssning. Med tilläggstjänsten Rakel sekretess ges kryptering hela vägen från radioterminal till radioterminal genom nätet (end to end-kryptering).

Tilläggstjänst i Rakel: Sekretess

Information och kontakt

MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel. I menyn till höger (för telefon och surfplatta "Meny" längst upp till höger) hittar du vår information om Rakel, så som abonnemang, blanketter, utbildningsmaterial och kontaktuppgifter.

Nödtelefoner via Rakelnätet

"När all telefontrafik ligger nere kan medborgare söka upp sin deltidsstation och larma."

Nyheter

17 juni 2022
Klockan 12.17

Förändringsuppehåll i Rakelnätet sommaren 2022

Från och med den 20 juni till och med den 8 augusti är det förändringsuppehåll i Rakelnätet.

5 maj 2022
Klockan 13.50

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel i ny version

Nu har vi uppdaterat de nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel. Riktlinjerna är ett viktigt verktyg för dig som planerar Rakelsamband och för alla användare av Rakel.

21 april 2022
Klockan 10.17

Anmälan öppen till Dagen för säkra kommunikationer

Nu kan du anmäla dig till Dagen för säkra kommunikationer på Kistamässan den 2 juni.

4 april 2022
Klockan 16.17

WIS får ny inloggning 10 april

MSB strävar hela tiden efter att utveckla WIS för att användningen ska bli enklare och säkrare. Den 10 april inför vi därför tvåfaktorsautentisering vid inloggning i WIS. Under uppgraderingen, som påbörjas klockan 9 och som beräknas pågå under några timmar, är WIS inte tillgängligt för dig som användare.

15 mars 2022
Klockan 6.48

Ny e-tjänst för Rakelbeställningar

Nu kan du som är behörig beställare använda MSB:s e-tjänst för Rakel för att enklare och säkrare göra beställningar till Rakel kundstöd.

Senast granskad: 28 juni 2022

Till toppen av sidan