Till innehåll på sidan

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap.

Detaljer

Målgrupp

  • Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet

Ämneskategori

  • Rakel
  • Säkra kommunikationer
  • Samverkan och ledning

Typ av system

  • Kommunikationstjänster

Rakel stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga kommunikationen hos över 600 organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Säkert och tillgängligt

Rakel är byggt för att klara tuffa väderförhållanden och är anpassat för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och robusthet. Systemet har extremt hög tillgänglighet. Vid exempelvis elavbrott fortsätter systemet att drivas med hjälp av en välplanerad och långvarig reservkraft.

MSB:s roll

Staten äger Rakelsystemets infrastruktur. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna. Tillsammans med användarna driver, utvecklar och stödjer MSB användningen av Rakel. Det är MSB som godkänner organisationer som vill ansluta till systemet. MSB godkänner även utrustning och applikationer för användning i Rakel, men ansvarar inte för funktionaliteten i utrustningen. Utrustning säljs av olika leverantörer på marknaden.

Om Rakel

Nyheter

17 december 2019
Klockan 13.52

Arbeten i Rakelnätet 2020 – meddela evenemang och planerade händelser

Under år 2020 kommer MSB att göra flera förbättringsåtgärder i Rakelnätet. Detta kommer att påverka Rakels användare i olika grad.
11 december 2019
Klockan 9.20

Förändringsuppehåll i Rakelnätet

Från den 15 december 2019 till den 15 januari 2020 är det förändringsuppehåll i Rakelnätet. Syftet är att upprätthålla en hög kvalitet i nätet under ledighetsperioder.
4 december 2019
Klockan 15.26

Ny godkänd utrustning för användning i Rakel

Nu har ny mjukvara, ny applikation och nya terminaler blivit godkända för användning i Rakel.
15 november 2019
Klockan 15.46

Gott om framtidshopp på Rakeldagen

Årets Rakeldag hade temat ”krisen kräver kunskap” och kunskap finns, menar generaldirektör Dan Eliasson. Behovet av säkrad kommunikation är stor och utvecklingen av Rakel är en förutsättning för att göra det möjligt.
7 oktober 2019
Klockan 10.31

Höstens utbildningar i Rakel

Anmäl dig till våra utbildningar och informationsdagar om radiokommunikationssystemet Rakel.

Senast granskad: 8 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan