Till innehåll på sidan

Brandskydd

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd och vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.

Det gör vi bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.

Nyheter

19 juni 2024
Klockan 13.00

Ny vägledning med metod för att släcka bränder i elfordon

I den uppdaterade vägledningen ”Räddningsinsats där litiumjonbatterier förekommer” presenterar vi nya rön och kunskap om litiumjonbatterier, hur batterier beter sig vid termisk rusning och bränder och framförallt en ny insatsmetodik för att släcka bränder i litiumjonbatterier i elfordon. Utvecklingen har gått framåt och därför kommer vi med en uppdaterad och omarbetad version.

22 maj 2024
Klockan 8.14

Nya versioner av Skydda dig mot brand

MSB har reviderat material inom brandförebyggande arbete - Skydda dig mot brand hemma och Skydda dig och dina grannar mot brand.

6 maj 2024
Klockan 9.41

Årsuppföljning LSO för år 2023 är publicerad

Årsuppföljningen över kommunernas verksamhet enligt LSO för år 2023 är nu publicerat på MSB:s webbplats.

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan