Till innehåll på sidan

Brandskydd

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd och vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.

Det gör vi bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.

Nyheter

7 september 2023
Klockan 8.30

Insamling av brandsläckningsskum förebygger att farlig PFAS hamnar i naturen

MSB och Naturvårdsverket samlade under förra året in 190 ton skumvätskor med PFAS, som är en grupp ämnen som är mycket farliga för hälsa och miljö. Projektet har inneburit att inventera, samla in och destruera skumvätska med PFAS för att undvika att det hamnar i miljön. Initiativet fortsätter under 2023, och minskar risken för att PFAS förorenar miljön.

17 maj 2023
Klockan 7.00

116 700 händelser och uppdrag för räddningstjänsten under 2022

Under 2022 ryckte Sveriges kommunala räddningstjänster ut till omkring 116 700 händelser och uppdrag. Cirka 29 600 av händelserna var olyckor med någon form av skada och 20 600 händelser var olyckstillbud.

11 maj 2023
Klockan 8.45

Årsuppföljning LSO för år 2022 är publicerad

Årsuppföljningen över kommunernas verksamhet enligt LSO för år 2022 är nu publicerad

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan