Till innehåll på sidan

Brandskydd

MSB är en expertmyndighet på bland annat brandskydd och vi arbetar för ökad brandsäkerhet i samhället.

Det gör vi bland annat genom att bedriva forskning och utfärda regler och normer men också genom att stödja den enskilda människans förmåga att förebygga och skydda sig mot bränder.

Nyheter

31 maj 2021
Klockan 14.39

Nya mål och åtgärder i nationella strategin för stärkt brandskydd

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand är visionen för den nationella strategin för stärkt brandskydd sedan den antogs 2010. Under 2020 har en ny inriktning för strategin tagits fram som tar sikte på 2030 med nya mål och åtgärder.

21 maj 2021
Klockan 9.00

Uppdrag till ideella organisationer stärker förmågan att förebygga bränder i bostäder och skolor

MSB arbetar för att minska antalet bränder i bostäder och skolor. Det gör vi bland annat genom att fördela pengar till ideella organisationer som ska informera och genomföra kostnadsfria utbildningar för att förebygga den här typen av bränder. Trots pandemin genomfördes många insatser under 2020.

18 december 2020
Klockan 8.40

Så ska dödsbränder förebyggas

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsvariationer överrepresenterade. Nu lanserar MSB och Socialstyrelsen utarbetat stöd till kommunerna för att förebygga dödsbränder.
- Att ungefär 80 personer omkommer i bostadsbränder varje år är 80 personer för många, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan