Till innehåll på sidan

Aktiv mot brand

Aktiv mot brand handlar om att arbeta förebyggande med kommunikation, kunskap och med individen i fokus. På det sättet förbättrar vi brandskyddet för privatpersoner.

Kampanj stärkt brandskydd

Kampanjen om stärkt brandskydd syftar till att öka kunskapen om vad ett stärkt brandskydd är, vem som behöver det och hur man skaffar det. Mer information om kampanjen och kampanjmaterialet finns på:

Om kampanjen Skydda en närstående från brand

Satsning inom tre områden

Inom Aktiv mot brand är vi många aktörer som arbetar med att sprida kunskap till olika målgrupper. Här är kommunikation centralt. Det är också viktigt att hitta rätt stöd för den som själv inte kan ta ansvar för sitt brandskydd.  

Det ena utesluter inte det andra utan lokala behov, mål och förutsättningar avgör. I dag finns tre metoder att använda och anpassa: 

  • Individanpassat brandskydd
  • Riktade kommunikationsinsatser
  • Kampanjen Aktiv mot brand 

Annonser Skydda dig mot brand 2023

De här annonserna får ni gärna använda i kampanjer på webbplatser och sociala medier. Länk gärna till MSB:s sida om brandvarnare under Råd till privatpersoner, se länken under rutan.

Råd till privatpersoner - Brandvarnare

Vem är aktiv?

Aktiv mot brand har vuxit fram i samarbete med kommuner, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer. Varje organisation väljer själv inom vilket område de arbetar men det gemensamma målet är att minska bostadsbränderna. 

Varumärket och samarbetet har sin utgångspunkt i "Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan". Strategin gäller till och med 2020. En ny inriktning av nationell strategi för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda, håller på att tas fram för en ny period.

Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Senast granskad: 29 november 2021

Till toppen av sidan