Till innehåll på sidan

Kommunicera brandskydd

Att kommunicera brandskydd handlar om att arbeta förebyggande med kommunikation, kunskap och med individen i fokus. På det sättet förbättrar vi brandskyddet för privatpersoner. Här finns stöd för dig som informerar allmänheten om brandskydd i bostäder. Tidigare kallades materialet Aktiv mot brand.

Kampanj stärkt brandskydd

Kampanjen om stärkt brandskydd syftar till att öka kunskapen om vad ett stärkt brandskydd är, vem som behöver det och hur man skaffar det. Mer information om kampanjen och kampanjmaterialet finns på:

Om kampanjen Skydda en närstående från brand

Satsning inom tre områden

Vi är många aktörer som arbetar med att sprida kunskap till olika målgrupper. Här är kommunikation centralt. Det är också viktigt att hitta rätt stöd för den som själv inte kan ta ansvar för sitt brandskydd.  

Det ena utesluter inte det andra utan lokala behov, mål och förutsättningar avgör. I dag finns tre metoder att använda och anpassa: 

  • Stärkt brandskydd för riskutsatta
  • Riktade kommunikationsinsatser
  • Information till allmänheten

Annonser Skydda dig mot brand 2023

De här annonserna får ni gärna använda i kampanjer på webbplatser och sociala medier. Länk gärna till MSB:s sida om brandvarnare under Råd till privatpersoner, se länken under rutan.

Råd till privatpersoner - BrandvarnareKampanjen har sin utgångspunkt i "Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan". Strategin gäller till och med 2030.

Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Senast granskad: 17 april 2024

Till toppen av sidan