Till innehåll på sidan

Få koll på cybersäkerhet

Oktober är den europeiska informationssäkerhetsmånaden. I Sverige markerar vi det genom den årliga Tänk säkert-kampanjen, där vi jobbar för att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Kampanjen är ett samarbete mellan MSB och Polisen.

Bli bättre på hemberedskap

Något litet kan betyda allt. Gör en plan för hur du i hemmet ska ordna med vatten, mat, radio och värme. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Rådgivningstjänst för informationssäkerhetsarbete

MSB erbjuder nu en rådgivningstjänst till dig som arbetar förebyggande med informationssäkerhet inom offentlig sektor. Vill du ha råd och stöd så boka in en rådgivning.

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Strukturreform för civilt försvar

Den 1 oktober 2022 träder en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i kraft. Den ska stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Nyheter

4 oktober 2022
Klockan 8.30

Undersökning visar ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet

I en undersökning om allmänhetens beteenden och inställning till frågor som rör it-relaterad brottslighet uppger 43 procent av respondenterna att de det senaste året upplever ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet. Undersökningen visar också att mer positiva beteendeförändringar mot säkrare internetvanor har etablerats.
29 september 2022
Klockan 8.30

Nytt beredskapssystem träder i kraft den 1 oktober

Sedan 2016 har det pågått en intensiv återuppbyggnad av civilt försvar i Sverige som har gått hand i hand med utvecklingen av beredskapen för att hantera fredstida krissituationer.
- Den 1 oktober träder en strukturreform i kraft som ska stärka alla inblandade aktörer både i planering och förberedelser såväl som i hantering av kriser och ytterst krig, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.
26 september 2022
Klockan 10.38

Krisberedskapsveckan - ett tillfälle att stärka vår beredskap

I dag inleds Krisberedskapsveckan. En nationell satsning med fokus på hur du som privatperson kan vara med och stärka landets beredskap inför kriser och krig. Årets tema är mat.
Till toppen av sidan