Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Mallar med nationella budskap

Från 14 december gäller Folkhälsomyndighetens skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. MSB har därför tagit fram mallar med nationella budskap som är fria att använda för alla. Materialet omfattar affischer, gatupratare och bordsryttare.

Stöd från MSB vid nationell vaccinering mot covid-19

MSB kan bidra genom att stötta med till exempel expertis, logistik, kontakt med frivilligorganisationer och materiellt stöd såsom tillfälliga lokaler.

Annonsmaterial på andra språk

Inom ramen för EU-projektet Tillsammans bromsar vi smittan har MSB tagit fram annonsmaterial om covid-19 på språken lätt svenska, engelska, arabiska, dari, tigrinja, somaliska och spanska om covid-19. Materialet är fritt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och använda.

Ny webbkurs i Rakel

Utveckla din kunskap, färdighet och kompetens för att kunna kommunicera med Rakel på ett säkert och effektivt sätt. Den nya webbkursen ersätter MSB:s tidigare grundläggande Rakelutbildning.

Nyheter

15 januari 2021
Klockan 10.36

Statsbidrag möjliggör förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. ​Totalt sju kommuner tilldelades bidrag under 2020 och flera viktiga åtgärder har blivit möjliga att genomföra tack vare bidraget.
12 januari 2021
Klockan 14.00

MSB:s anförande på Folk och försvars rikskonferens

Samhället måste bli bättre på att dra nytta av kraften och omställningsförmågan i näringslivet vid hanteringen av kriser. Det var ett av budskapen som MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp lyfte när hon 12 januari talade på Folk och Försvars rikskonferens.
11 januari 2021
Klockan 8.44

Dialogmöten för att stärka Sveriges skogsbrandsberedskap

Under våren kommer MSB att möta personal från länsstyrelser och kommunal räddningstjänst i hela landet. Syftet med dessa digitala dialogmöten är att förbereda och stärka Sveriges samlade förmåga inför skogsbrandsäsongen 2021.
– Samverkan och god förståelse för varandras operativa verksamhet är nyckeln till effektivitet och kraftfullhet vid hantering av skogsbränder, säger Erik Flink på MSB.
Till toppen av sidan