Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

MSB:s roll i Sveriges hantering av covid-19, information till berörda myndigheter och organisationer och tips på vad du själv kan göra.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns material och goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Brand i skog och mark 2020

Just nu råder extremt hög risk för gräs- och skogsbrand i delar av Sverige. Här finns information om vilka förstärkningsresurser vi kan stötta med, vägledning om eldningsförbud för kommuner och länsstyrelser samt råd om vad du som privatperson ska tänka på om du ska elda och grilla i skog och mark.

Nyheter

9 juli 2020
Klockan 14.00

Hemställan till regeringen för att säkra skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

MSB har ett ansvar att se till befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Därför lämnar vi i dag, 9 juli 2020, in hemställan till regeringen som bidrar till att förbereda samhället för en fortsatt pandemi under hösten.
7 juli 2020
Klockan 13.45

Något fler reser enligt enkäten från Kantar Sifo

De orosmoment som mäts i Kantar Sifos mätning ligger ganska stabilt. Vi ser en liten förändring i de senaste enkätsvaren när det gäller resandet i enkäten från Kantar Sifo om förtroende, oro och beteende under coronakrisen.
7 juli 2020
Klockan 11.06

Dan Eliassons förordnande förlängs med två år

Regeringen har fattat beslut om att förlänga Dan Eliassons uppdrag som generaldirektör på MSB, med två år.
Det nya förordnandet gäller till och med utgången av 2022.
Till toppen av sidan