Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Inför skogsbrandssäsongen 2021 finns det stöd att få i form av utbildningar, vägledningar och verktyg. Här kommer också aktuell information om våra flygande resurser finnas när de sätts i beredskap.

Utbildning i skydd mot olyckor

Utbildning i skydd mot olyckor är en tvåårig eftergymnasial utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter att jobba inom räddnings- och säkerhetsområdet, till exempel inom kommunal räddningstjänst. Sista anmälningsdag är 15 april.

Nyheter

8 april 2021
Klockan 8.00

Nu släpps räddningstjänsternas insatsstatistik för 2020

Varje år publicerar MSB räddningstjänsternas insatsstatistik.
Nu är fjolårets statistik sammanställd - och den visar att räddningstjänsterna larmades ut till närmare 120 000 insatser under 2020.
– Det är en minskning från 2019 med ungefär 8 000 insatser. Bland annat har trafikolyckor och automatlarm minskat, säger Mikael Malmqvist på MSB.
6 april 2021
Klockan 9.00

MSB och Polisen ger råd för skydd om ett terrordåd skulle ske

Sannolikheten för att en enskild människa ska råka ut för ett terrorattentat är låg – men det har stor påverkan på samhället i stort. MSB lanserar nu en webbutbildning, som ska höja allmänhetens kunskap kring hur man sätter sig i säkerhet vid ett attentat.
1 april 2021
Klockan 8.00

Nu ställs mindre skopande flygplan i beredskap för skogsbränder

Nu ställs de mindre skopande flygplanen i beredskap inför skogsbrandssäsongen. Beredskapen gäller från 1 april till 30 oktober och omfattar både Sverige och EU.
– Beredskapen anpassas kontinuerligt efter brandrisken i landet. Flygplanen kan också behöva rycka ut till andra länder inom EU då de är en del av den gemensamma beredskapen, säger Petronella Norell, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.
Till toppen av sidan