Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

MSB:s roll i Sveriges hantering av covid-19, information till berörda myndigheter och organisationer och tips på vad du själv kan göra.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Om det fattas beslut om att skolor stängs förtydligar föreskriften vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsatser bedöms som nödvändiga för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.

Nytt planeringsstöd med anledning av coronavirussjukdomen

Planeringsstödet vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster. Att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

Totalförsvarsövning 2020

MSB och Försvarsmakten arrangerar Totalförsvarsövning 2020, TFÖ. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. TFÖ genomförs i en fiktiv situation där regeringen har beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret är mobiliserat och Sverige är utsatt för väpnat angrepp. 

Nyheter

7 april 2020
Klockan 15.08

Vägledning till räddningstjänst under höjd beredskap

MSB har tagit fram en serie vägledningar och andra anvisningar som ska stötta länsstyrelser och kommuner i planeringsarbetet vid samhällsstörningar och höjd beredskap.
3 april 2020
Klockan 7.49

Upphandling av vattenskopande flygplan är klar

MSB har nu tecknat avtal med Saab AB som blir det företag som ska tillhandahålla mindre vattenskopande flygplan.
- Flygplanen kommer bli en förstärkning som ger bättre förmåga att släcka bränder från luften i norra Europa redan till sommaren 2020, säger Jakob Wernerman som är enhetschef för nationella insatser och civilskydd.
1 april 2020
Klockan 9.32

MSB presenterar årsrapporten för it-incidenter 2019

MSB mottog 296 rapporter om allvarliga it-incidenter från statliga myndigheter under 2019. Det visar årsrapporten för allvarliga it-incidenter, som släpptes i dag.
- Hela samhället måste höja lägstanivån för informations- och cybersäkerhet, säger Dan Eliasson, genereldirektör på MSB.
Till toppen av sidan