Till innehåll på sidan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Totalförsvarsövning 2020

I slutet av 2019 och hela 2020 arrangerar MSB och Försvarsmakten en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. 

Mötesplats Samhällssäkerhet

Är du engagerad i frågor som rör totalförsvar, krisberedskap, våldsbejakande extremism, rättsväsende och strategiskt säkerhetsarbete? Välkommen till två dagar fyllda med kunskap, nätverkande och mycket mer den 19-20 november 2019 på Kistamässan.

Nyheter

13 november 2019
Klockan 15.00

MSB nominerat till Svenska Jämställdhetspriset 2020

MSB är en av tio semifinalister i nomineringen till Svenska jämställdhetspriset. Nomineringen avser MSB:s jämställdhets- och genusperspektiv i arbetet med internationella insatser.
7 november 2019
Klockan 8.03

MSB ökar takten med anledning av Riksrevisionens rapport

Riksrevisionen har granskat om regeringen och ansvariga myndigheters arbete med säkerheten avseende kärnteknisk verksamhet är tillfredsställande. MSB välkomnar Riksrevisionens granskning och ser den som ett viktigt verktyg för att fortsätta utveckla och förbättra arbetet med att hantera konsekvenserna av kärnteknisk olycka.
7 november 2019
Klockan 13.30

Kommunerna får egen handbok i krisberedskap

Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver MSB projektet Handbok i kommunal krisberedskap. Målet är att ta fram ett samlat stöd inom kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet. Materialet kommer löpande att publiceras i digital form här på msb.se.
Till toppen av sidan