Till innehåll på sidan

Översvämningar och höga flöden

Här finns stöd för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer men även information som riktar sig till fastighetsägare.

Civilplikt

En aktivering av civilplikten innebär att vi i Sverige får bättre möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom specifika verksamheter. På det sättet säkerställs att rätt person finns på rätt plats i totalförsvaret.

Förbered dig för kris

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, som till exempel vid strömavbrott.

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Nyheter

27 januari 2023
Klockan 10.09

Översvämningarna i Jönköpings län ska utredas

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna och ska återrapportera till MSB inom sex månader.
20 januari 2023
Klockan 11.52

Möte inom krisberedskap den 17-18 januari inledde det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet

Under två dagar samlades experter inom krisberedskap, civilskydd och kriskommunikation från alla medlemsländer i EU, och nästan alla deltagande länder i civilskyddmekanismen, för att gemensamt diskutera hur samhällets motståndskraft kan stärkas inom EU. MSB delade erfarenheter om krisberedskapsveckan och privat-offentlig samverkan inom området.
19 januari 2023
Klockan 8.00

Stöd till Ukraina skickas från EU:s sjukvårdslager

Ukraina har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism. EU kommer att skicka 513 300 andningsmasker från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för åt EU.
Till toppen av sidan