Till innehåll på sidan

Skogsbrandssäsongen 2019

Den här sommaren står Sverige bättre rustat att bekämpa omfattande skogsbränder. MSB har bland annat en ny nationell förmåga att bekämpa skogsbränder från luften, fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare och bättre förmåga att ge stöd till aktörerna att samverka och leda.

Vägledning om eldningsförbud

Vägledningen är svar på ett behov av att skapa tydlighet kring vad lagen avser med eldningsförbud. Den går in på vad ett förbud ska omfatta, vilken geografisk plats förbudet gäller för och vilka aktiviteter som kan bli undantagna. Vägledningen riktar sig till kommuner, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser. Organisationer inom skogs-, turist- och friluftsnäringen är andra som kan dra nytta av den.

Totalförsvarsövning 2020

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. 

Nyheter

15 augusti 2019
Klockan 13.54

Kris och säkerhet på hög nivå

För många verksamma i totalförsvars- och säkerhetssektorn är Solbackakursen ett välkänt begrepp, sannolikt både för sin långa historia och också för att det är en totalförsvarsutbildning för ledande personer från alla delar av samhället i Sverige. Årets kurs har nyligen genomförts med drygt 40 deltagare.
12 augusti 2019
Klockan 16.35

Insatser hyllades på årsdag

Ett år har passerat. Men erfarenheter tas fortfarande om hand, ärr behöver hanteras varligt. – När kameror släckts och det blivit väldigt tyst, följs det ofta av vemod och ensamhet. Vi har sagt att det inte ska hända här. Vi ska hålla ihop och vara lika starka som vi var under bränderna, säger Gävleborgs landshövding Per Bill i Kårböle.
10 juli 2019
Klockan 10.48

MSB:s arbete för jämställdhet i katastrofsituationer i världen fortsätter

MSB och FN organisationen UNWOMEN har tecknat ett samarbetsavtal för att bidra till att humanitär hjälp når kvinnor och män på ett jämställt sätt. Avtalet är ett första steg i att etablera ett närmare samarbete mellan organisationerna i katastrofsituationer runtom i världen.
Till toppen av sidan