Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Vårt arbete med informationspåverkan

På MSB arbetar vi med att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige.  Här kan du läsa mer om källkritik och ta del av handboken Att möta informationspåverkan – en handbok för kommunikatörer.

Krisberedskapsveckan

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. I år genomförs den vecka 39 (27 september till 3 oktober).

Nedgrävda rör måste vara rostskyddade

Från och med 1 juli 2022 måste nedgrävda rörledningar vara skyddade mot rost – något som beslutades 2014. Skälet är att innehållet inte ska kunna läcka ut och orsaka risk för brand eller skada på miljön.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Under skogsbrandssäsongen 2021 finns här information om våra förstärkningsresurser och den aktuella beredskapen för våra flygande resurser. Här finns också material för att informera om brandrisk och eldningsförbud.

Nyheter

16 september 2021
Klockan 10.31

Tävling i att hacka system ska öka intresset för cybersäkerhet

Den 18-19 september drar cybertävlingen Midnight Sun CTF igång. Här ska deltagarna tävla i att lösa olika cybersäkerhetsutmaningar som att hacka ett program eller utnyttja sårbarheter i webbsidor.
10 september 2021
Klockan 12.13

Översvämningarna i Gävleborg och Dalarnas län ska utredas

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbade bland annat Gävle i augusti ska utredas. Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna har fått uppdraget och ska återrapportera till MSB inom sex månader.
10 september 2021
Klockan 9.00

Webbplatserna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se stängs vid årsskiftet

MSB har beslutat att stänga webbplatserna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se den sista december i år. Innehållet på webbplatserna kommer att flyttas till msb.se.
Till toppen av sidan