Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

VMA-test

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.

Stärk brandskyddet för en närstående

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Om alla som har svårigheter får ett stärkt brandskydd, kan många liv räddas. Det finns en del du som anhörig kan göra själv och sådant du kan ansöka om.

Särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Tio nationella riskområden har identifierats och rangordnats utifrån en sammanvägning av sannolikheten för, och konsekvensen av, att ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade inträffar.

Prenumerera på vädervarningar i WIS

SMHI byter system för vädervarningar. Nu kan du som samhällsviktig aktör få ett meddelandeutskick från WIS om vädervarningar.

Nyheter

3 december 2021
Klockan 11.10

En säker plats att verka från

I en av de största internationella humanitära insatserna som MSB genomfört har vi tillsammans med FN byggt boende- och kontorslösningar för hjälparbetare på fyra strategiskt utvalda orter i Centralafrikanska republiken. Detta för att stärka FN:s humanitära närvaro i landet.
30 november 2021
Klockan 7.54

Incidenter i digitala leveranskedjor kan orsaka stor samhällsskada

Misstag, angrepp, systemfel och naturhändelser kan leda till allvarliga incidenter i digitala leveranskedjor. Det framgår i rapporten Hoten mot de digitala leveranskedjorna som MSB ger ut. Rapporten presenterar 50 rekommendationer på hur hot och sårbarheter kan förebyggas.
29 november 2021
Klockan 9.02

DinSäkerhet.se och Säkerhetspolitik.se stängs i början av december

Avvecklingen av sajterna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se går nu in i sitt slutskede. Det mesta materialet är överflyttat till msb.se. Den 2 respektive 8 december stänger sajterna för gott.
Till toppen av sidan