Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Mallar med nationella budskap

Från 14 december gäller Folkhälsomyndighetens skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. MSB har därför tagit fram mallar med nationella budskap som är fria att använda för alla. Materialet omfattar affischer, gatupratare och bordsryttare.

Stöd från MSB vid nationell vaccinering mot covid-19

MSB kan bidra genom att stötta med till exempel expertis, logistik, kontakt med frivilligorganisationer och materiellt stöd såsom tillfälliga lokaler.

Annonsmaterial på andra språk

Inom ramen för EU-projektet Tillsammans bromsar vi smittan har MSB tagit fram annonsmaterial om covid-19 på språken lätt svenska, engelska, arabiska, dari, tigrinja, somaliska och spanska om covid-19. Materialet är fritt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och använda.

Ny webbkurs i Rakel

Utveckla din kunskap, färdighet och kompetens för att kunna kommunicera med Rakel på ett säkert och effektivt sätt. Den nya webbkursen ersätter MSB:s tidigare grundläggande Rakelutbildning.

Nyheter

20 januari 2021
Klockan 10.24

Ny webbaserad introduktion i signalskydd

Genom interaktiva övningar och animerade filmer kan du som arbetar inom säkerhetskänslig verksamhet få en introduktion om signalskydd. Den ger grundläggande kunskaper om vad signalskydd är, vad det kan användas till, vilka regler som styr och hur man gör för att skaffa signalskydd.
19 januari 2021
Klockan 8.57

Översvämningarna 2020 är nu utredda

Vintern 2020 drabbades Halland, Blekinge och Kronobergs län av översvämningar. MSB hemställde då att översvämningarna skulle utredas. Nu kan MSB redovisa deras rapporter.
15 januari 2021
Klockan 10.36

Statsbidrag möjliggör förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. ​Totalt sju kommuner tilldelades bidrag under 2020 och flera viktiga åtgärder har blivit möjliga att genomföra tack vare bidraget.
Till toppen av sidan