Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 

Välkommen till MSB!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Om MSB

Nytt från MSB

Den senaste veckans händelser visar på vikten av källkritik

2016-05-20 kl. 18:43
Flera separata händelser inom loppet av en vecka har närmast övertydligt illustrerat hur sårbara och beroende vi är av fungerande elektroniska kommunikationssystem. MSB kan för närvarande inte se några samband mellan den senaste tidens händelser med mastsabotage, flygstopp, och störningar i biljettbokningen hos SJ. Viktigast nu är att dra lärdom av situationer då flera saker händer samtidigt och att vara källkritisk, då spekulationer och rykten lätt uppstår.

MSB, Polisen och Försvarsmakten kräver robust mobil bredbandskommunikation

2016-05-20 kl. 15:52
I ett brev riktat till statssekreterarna på Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet, Näringsdepartementet och Finansedepartementet vill MSB, Försvarsmakten och Polismyndigheten uppmärksamma regeringen på vikten av att undanta 2 x 10 MHz på 700 MHz-bandet från Post- och telestyrelsens inplanerade auktion av frekvenser för mobil kommunikation.

MSB följer störningarna i infrastrukturen

2016-05-19 kl. 18:30
MSB följer de händelser som skett den senaste veckan med hänsyn till konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och har kontakt med de ansvariga aktörerna. MSB ser händelserna som separata.

MSB på Öland med anledning av vattenbristen

2016-05-19 kl. 14:36
MSB besökte Öland den 18 maj för att få mer information om den rådande vattensituationen. MSB följer utvecklingen.

Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer upphävs den 15 juni

2016-05-19 kl. 10:53
En ny lag (2016:145) och förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer får till följd att SRVFS 2007:3 nu kan upphävas.

Mastbrottet i Häglared - det här gör MSB

2016-05-18 kl. 18:25
MSB:s uppgifter i samband med mastbrottet i Häglared är att följa händelsen och ge stöd till berörda aktörer för en bättre samverkan. MSB arbetar också långsiktigt med att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16