Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Du verkar inte ha Adobe Flash Player installerat

Adobe Flash Player gör det möjligt att spela upp filmer och är gratis att installera på din dator. Installera Adobe Flash Player på

http://get.adobe.com/se/flashplayer/

Godkänn cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt måste samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies. Några cookies på MSB.se är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa har redan sparats på din dator. Övriga cookies används i vårt förbättringsarbete. Dem kan du godkänna här. Vad innebär detta?

 

Välkommen till MSB!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Om MSB

Nytt från MSB

SAMÖ 2016 söker övningsutvärderare

2015-05-20 kl. 14:26
Sedan årsskiftet pågår planeringen inför SAMÖ 2016 och ett 90-tal organisationer har meddelat att de vill delta i övningen.

Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

2015-05-20 kl. 08:39
Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods träder i kraft den 1 juli 2015 och ersätter nu gällande föreskrifter, SRVFS 2006:9.

Nya regler om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

2015-05-20 kl. 07:45
Från den 1 juni 2015 gäller ändring av lagen (1999:381), ny förordning (2015:236) och nya föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Syftet är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den kemikaliehanterande industrin och att begränsa skadorna om sådana olyckor skulle inträffa.

MSB deltar i BRAND

2015-05-19 kl. 13:04
MSB finns på plats den 19- 21 maj på Brandskyddsföreningens årliga seminariekonferens i Visby.

Nytt stöd för krisberedskapsmyndigheternas arbete med informationssäkerhet i RSA 2015

2015-05-19 kl. 11:47
MSB har tagit fram ett stöd för krisberedskapsmyndigheternas arbete med regleringsbrevsuppdraget 2015 rörande informationssäkerhet. Regleringsbrevsuppdraget ska enligt regeringen redovisas i respektive myndighets risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Rädda! om forskningen på genus och räddningstjänst

2015-05-18 kl. 16:22
Äldre män på landsbygden är betydligt mer positiva till jämställdhetsarbete i räddningstjänsten än yngre män i storstäder. Det är en av genusforskarnas slutsatser.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17