Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Kontinuitetshantering

Med kontinuitetshantering  kan organisationer snabbare återhämta sig från och mildra konsekvenserna av en inträffad händelse. Det innebär kortare störningsperioder i verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade

Stöd från MSB vid nationell vaccinering mot covid-19

MSB kan bidra genom att stötta med till exempel expertis, logistik, kontakt med frivilligorganisationer och materiellt stöd såsom tillfälliga lokaler.

Annonser med nationella budskap inför sportlov

I samband med sportlovsveckorna pågår en kampanj med vilka rekommendationer och nya restriktioner som gäller och hur man behöver förhålla sig till dem under ledigheten. Materialet finns tillgängligt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och dela vidare.

Förebyggande av brott med farliga ämnen

På MSB jobbar vi med att förhindra terrorism och annan allvarlig brottslighet med farliga ämnen. Vi ansvarar också för prövning av tillstånd till sprängämnesprekursorer och ger ut vägledningar om detta, om transportskydd och om hanteringen av kemiska produkter. 

Nyheter

25 februari 2021
Klockan 10.32

MSB:s årsredovisning för 2020 är beslutad

Varje år sammanställer MSB en årsredovisning för att redogöra för vad som gjorts med de pengar som myndigheten har tilldelats. Årsredovisningen för 2020 har nu beslutats av vikarierande generaldirektör Camilla Asp och den har skickats till regeringen. Verksamhetsåret 2020 har präglats av coronapandemin och kompetens på alla myndighetens ansvarsområden har kommit till nytta för att stödja aktörer under pandemin.
16 februari 2021
Klockan 9.00

Anslag 2:4-finansiering stärker Sveriges samlade förmåga

För att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga fördelar MSB på uppdrag av regeringen ut pengar från anslag 2:4 Krisberedskap. Finansieringen ska stärka Sveriges samlade förmåga.
12 februari 2021
Klockan 6.20

MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel

MSB lämnar i dag in svar på ett regeringsuppdrag avseende det samlade behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I svaret beskrivs bakgrunden till det samlade behovet av ett nytt kommunikationssystem, samt förslag på teknisk lösning och rollfördelning.
Till toppen av sidan