Till innehåll på sidan

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Dela Kriskalendern

MSB har tagit fram Kriskalendern som uppmärksammar ett beredskapstema med en övning för privatpersoner varje månad. Kalendern kan delas av alla aktörer som vill uppmärksamma vikten av hemberedskap.

MSB:s förstärkningsresurser

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till vid en olycka, kris eller annan större händelse, har MSB förstärkningsresurser som kan ställas till förfogande.

Värt att veta om Nato

Nu är Sverige medlem i Nato. Det kan väcka många frågor. Här hittar du information om vad Nato är, Natos värderingar och hur medlemskapet påverkar Sverige och dig som individ.

Din insats är viktig för Sveriges beredskap

När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser. Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra, både till att samhället fortsätter att fungera under kriser och krig och till att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Kriget i Ukraina

Information om MSB:s arbete med anledning av invasionen av Ukraina.

Nyheter

18 juli 2024
Klockan 7.30

Utredning av översvämningarna som drabbade Jönköpings län

MSB har beslutat att översvämningarna som uppstod till följd av regnovädret den 10 juli och som drabbade delar av Jönköpings län ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har därför fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna inklusive länets beredskap för extrema skyfall.

8 juli 2024
Klockan 7.30

Nytt tillståndsregister för explosiva varor

Den 8 juli tas ett nytt nationellt tillståndsregister för explosiva varor (NATEV) i bruk. Syftet är att registret ska försvåra tillgången till sprängmedel för illegal användning. Registret gör det möjligt att kontrollera vem eller vilka som har tillstånd gällande explosiva varor i Sverige och om det är giltigt.

5 juli 2024
Klockan 9.48

Utlysning av uppdragsersättning till ideella organisationer 2025

Ideella organisationer kan nu ansöka om 2025 års utbildningsuppdrag från MSB, som ska stärka kunskapen hos Sveriges invånare om individens säkerhet och beredskap vid olyckor, allvarliga händelser samt kriser och öka förmågan att hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig.

Jobba hos oss

Är du alltid redo att göra andra beredda? Läs om våra senaste lediga tjänster eller hur du ansöker för att vara med i vår resursbas som gör ett viktigt arbete vid internationella insatser.

Till toppen av sidan