Till innehåll på sidan

Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

Höjningen av terrornivån

Säkerhetspolisen (SÄPO) har höjt terrorhotnivån till högt hot, en fyra på en femgradig skala. Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse. MSB har material som riktar sig till privatpersoner och offentliga aktörer.

Krisberedskap och civilt försvar

Krisberedskap handlar om förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Utgångspunkten är att hela samhället gemensamt och inom sina respektive områden tar ansvar för och utveckla krisberedskapsarbetet. Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

Utbildning i skydd mot olyckor

Utbildning i skydd mot olyckor (SMO) är för dig som vill arbeta som brandman inom kommunal räddningstjänst.
Här har vi samlat information inför din ansökan till utbildningen.

Kriget i Ukraina

Information om MSB:s arbete med anledning av invasionen av Ukraina.

Jobba hos oss

Bli en del av oss, se vilka lediga jobb som finns just nu. 

Nyheter

21 september 2023
Klockan 7.00

MSB uppmärksammar Internationella fredsdagen

Idag den 21 september är det den Internationella fredsdagen. Den instiftades av FN 1981 och firas varje år för att främja hållbar fred och icke-våld både nationellt och internationellt. Ett aktuellt exempel är MSB:s fredsfrämjande arbete i Ukraina, som bland annat innefattar minhantering, sjukvårdsutbildningar, biståndssamordning och säkerhet.
14 september 2023
Klockan 12.28

Behov av säker satellitkommunikation ökar

I en kartläggning konstaterar beredskapsmyndigheter att behoven av säker kommunikation via satellit ökar kraftigt under de närmaste två till fem åren.
8 september 2023
Klockan 15.32

Vi blir klokare när vi tänker tillsammans – Civilt beredskapsråd 8 september

Två kniviga uppdrag för utvecklingen av vår civila beredskap var i fokus den 8 september när MSB samlade myndighetschefer från de civilområdesansvariga länsstyrelser och för sektorsansvariga myndigheterna. Denna gång deltog även Skolverket, Migrationsverket Myndigheten för psykologiskt försvar, Försvarsmakten och Riksbanken.
Till toppen av sidan