Till innehåll på sidan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Totalförsvarsövning 2020

I slutet av 2019 och hela 2020 arrangerar MSB och Försvarsmakten en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. 

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett händelse.

Nyheter

20 januari 2020
Klockan 10.18

Nu kan kommuner ansöka om 2020 års statsbidrag för att förebygga naturolyckor

Varje år kan kommuner ansöka hos MSB om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Ansökningsperioden för 2020 har öppnat och senast den 1 augusti måste ansökningar vara inskickade.
16 januari 2020
Klockan 15.49

Kunskapsöversikt om möjlig informationspåverkan riktad mot Sverige

Södertörns högskola har på uppdrag av MSB tagit fram en kunskapsöversikt om möjlig informationspåverkan riktad mot Sverige från Shia-inspirerade aktörer.
14 januari 2020
Klockan 13.06

Satsning på näringslivet i totalförsvaret

I december 2019 startade MSB ett utvecklingsprojekt om näringslivet i totalförsvaret. Projektet är en del av ett arbete för att offentliga och privata aktörer enskilt och gemensamt ska verka för att upprätthålla samhällets funktionalitet och säkerställa försörjning av varor och tjänster vid höjd beredskap och krig.
Till toppen av sidan