Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Kontinuitetshantering

Med kontinuitetshantering  kan organisationer snabbare återhämta sig från och mildra konsekvenserna av en inträffad händelse. Det innebär kortare störningsperioder i verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade

Vårt arbete med informationspåverkan

På MSB arbetar vi med att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige.  Här kan du läsa mer om källkritik och ta del av handboken Att möta informationspåverkan – en handbok för kommunikatörer.

Annonser med nationella budskap inför sportlov

I samband med sportlovsveckorna pågår en kampanj med vilka rekommendationer och nya restriktioner som gäller och hur man behöver förhålla sig till dem under ledigheten. Materialet finns tillgängligt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och dela vidare.

Förebyggande av brott med farliga ämnen

På MSB jobbar vi med att förhindra terrorism och annan allvarlig brottslighet med farliga ämnen. Vi ansvarar också för prövning av tillstånd till sprängämnesprekursorer och ger ut vägledningar om detta, om transportskydd och om hanteringen av kemiska produkter. 

Nyheter

2 mars 2021
Klockan 13.25

MSB om civilt försvar-utredning

Utredningen om civilt försvar har överlämnat sitt slutbetänkande med förslag till en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Förslaget kommer nu att skickas ut på en remissrunda för synpunkter.
1 mars 2021
Klockan 10.08

Högt utvecklingstryck i MSB:s budgetunderlag 2022-2024

MSB har fått nya uppgifter, och har många viktiga utvecklingsområden som lyfts fram i budgetunderlaget för åren 2022-2024.
– Det är ett högt utvecklingstryck inom samtliga verksamhetsområden i myndigheten, konstaterar Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.
26 februari 2021
Klockan 7.45

Fler insatser än någonsin – MSB:s insatsverksamhet under 2020

Under 2020 har MSB genomfört fler insatser än något tidigare år. Verksamheten har till stor del präglats av den pågående pandemin, både i arbetet med nationella och internationella insatser. Insatsrapporten för 2020 visar bredden på uppdragen och vikten av att kunna ställa om arbetssätt utifrån rådande läge.
Till toppen av sidan