Till innehåll på sidan

Nu lanseras Lilla Krisinfo

Lilla Krisinfo samlar myndigheternas information om allvarliga aktuella händelser på ett sätt som barn lättare kan ta till sig. Bakom den nya sajten står Krisinformation.se som drivs av MSB.

Civilplikt

En aktivering av civilplikten innebär att vi i Sverige får bättre möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom specifika verksamheter. På det sättet säkerställs att rätt person finns på rätt plats i totalförsvaret.

Jordskalvet i Turkiet och Syrien

Natten mellan 5 och 6 februari inträffade en kraftig jordbävning i södra Turkiet vid gränsen mot Syrien.
MSB skickar i ett inledande skede expertis i form av teknisk personal. Här kan du läsa mer om händelsen och vad MSB gör.

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Förbered dig för kris

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, som till exempel vid strömavbrott.

Nyheter

3 februari 2023
Klockan 13.24

Statsråd besökte Nationellt cybersäkerhetscenter

Nationellt cybersäkerhet gästades i veckan av statsråden Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Pål Jonson, försvarsminister, Gunnar Strömmer, justitieminister, och Erik Slottner, civilminister. De togs emot av generaldirektörerna för de myndigheter som ingår i centret.
3 februari 2023
Klockan 9.40

Tema för Krisberedskapsveckan: Öva!

Krisberedskapsveckan genomförs i höst för sjunde gången. MSB kommer i år att erbjuda enkla beredskapsövningar som passar att göra exempelvis hemma med familjen, med grannar och på arbetsplatser.
2 februari 2023
Klockan 12.55

5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar

MSB och Trafikverket lyfter fram näringslivets viktiga roll för Sveriges totalförsvar i en ny rapport till regeringen. I arbetet med att uppgradera Sveriges public safety-nätverk till ett 5G-nät krävs en hybridlösning med statlig kontroll i alla av säkerhetsskäl väsentliga delar av systemet. Den statliga infrastrukturen kompletteras med kommersiella lösningar för att förstärka nätets robusthet och tillgänglighet.
Till toppen av sidan