Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

MSB:s roll i Sveriges hantering av covid-19, information till berörda myndigheter och organisationer och tips på vad du själv kan göra.

Brand i skog och mark 2020

Det råder risk för gräs- och skogsbrand i delar av Sverige. Här hittar du praktisk information om bland annat förstärkningsresurser och eldningsförbud.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Nyheter

5 juni 2020
Klockan 13.45

Informationssatsningen fortsätter under sommarmånaderna

MSB:s regeringsuppdrag, att genomföra en stor informationssatsning med anledning av coronaviruset, fortsätter under sommarmånaderna juni och juli. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Målet är att nå en så stor del av Sveriges befolkning som möjligt.5 juni 2020
Klockan 9.51

Myndigheter kan söka medel från krisberedskapsanslaget

Bevakningsansvariga myndigheter och myndigheter som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av MSB kan nu söka projektmedel från anslag 2:4 Krisberedskap för perioden 2021-2023.
4 juni 2020
Klockan 9.34

Mindre skopande flygplan stärker nu skogsbrandsberedskapen

Nu är de mindre skopande flygplanen i beredskap och anslutna till rescEU. Det betyder att skogsbrandsberedskapen förstärks i både Sverige och norra Europa.
– Nu har vi tagit ett stort och viktigt steg i arbetet med att förstärka skogsbrandsberedskapen ytterligare, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.
Till toppen av sidan