Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Cyberhot och cybersäkerhet

MSB har i uppdrag att ge råd och stöd i informations- och cybersäkerhet. I detta ingår att hantera och förebygga it-incidenter och cyberangrepp. Vi arbetar aktivt med att informera om riskerna med det digitaliserade samhället och erbjuder stöd och vägledning.

Planera för personalbortfall

Under den pågående coronapandemin behöver organisationer, företag och myndigheter se över sitt beroende av personal och skapa en plan för att agera vid en situation där det blir personalbrist.

Vår insatsverksamhet

MSB bedriver insatser i Sverige och utomlands vid stora olyckor, kriser, katastrofer eller konflikter. Insatserna varierar efter behov, samarbetspartner, omfattning och tidsperiod.

Din beredskap kan betyda mycket i kris

Hälften av befolkningen uppger i undersökningar att de vill bli bättre förberedda för kriser. MSB vill därför påminna alla som planerar att packa sin krislåda att det är dags att sätta igång. Även en liten åtgärd kan göra stor skillnad.  

Nyheter

18 januari 2022
Klockan 11.33

Coronapandemin – ett jättekliv för kriskommunikationen

När en kris slår till i vårt allt mer digitaliserade samhälle får kriskommunikatörerna, som sköter många av de digitala kanalerna, en central roll. Hur ska kommunikatörerna hantera det ansvaret? Forskaren Mats Eriksson har nu sammanställt råd och rekommendationer i MSB:s skrift Digitaliserade kriskommunikatörer.
14 januari 2022
Klockan 9.30

Nytt stöd till aktörer för effektivare samverkan med frivilliga

Nu kan du som behöver samverka med frivilliga få stöd i en vägledning som beskriver processen för att till exempel analysera behov, skriva avtal, rekrytera och utbilda. Vägledningen publiceras i en öppen remissversion som du kan lämna synpunkter på.
7 januari 2022
Klockan 9.00

MSB på Folk och försvars Rikskonferens

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka medverkar på Folk och försvars Rikskonferens, som genomförs digitalt den 10-11 januari. Det blir hennes första offentliga framförande sedan hon tillträdde som generaldirektör. Även MSB:s expert på rymdfrågor, Kristoffer Hultgren, medverkar i blocket om Ny teknik.
Till toppen av sidan