Till innehåll på sidan

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

MSB är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Uppgiften regleras i Beredskapsförordningen och innebär i stort att leda arbetet med att samordna åtgärder inom ansvarsområdet.

Granskning av utländska direktinvesteringar

Utländska direktinvesteringar, UDI, har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft, men det finns också risker med att utländska aktörer förvärvar svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Här hittar du länk till föreskrifterna om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen.

Försvårande arbete mot attentat och våld

Säpo höjde nyligen terrorhotnivån till en fyra på en femgradig skala. Vi upplever också skjutningar och sprängningar från kriminella nätverk i våra offentliga miljöer. Här hittar du som aktör stöd för hur du kan arbeta med ditt skydd och öka din medvetenhet.

Kontinuitetshantering - webbkurs

Gör webbkursen som ger dig kunskaper om varför kontinuitetshantering behövs, vad kontinuitetshantering innebär och en metod för att genomföra arbetet. 

Kriget i Ukraina

Information om MSB:s arbete med anledning av invasionen av Ukraina.

Jobba hos oss

Bli en del av oss, se vilka lediga jobb som finns just nu. 

Vi söker en operativ analytiker

Sök senast 4 december.

Nyheter

1 december 2023
Klockan 11.00

Ny vägledning för samhällsviktig verksamhet

MSB har skapat en vägledning för att identifiera och säkerställa samhällsviktig verksamhet nödvändig för Sveriges totalförsvar. Fokus ligger på att stödja offentliga aktörer i att prioritera och bevara grundläggande förmåga i händelse av vardag, kris och krig.
1 december 2023
Klockan 7.30

Allt fler har brandskydd i hemmet

MSB mäter uppgifter om brand och brandskydd i våra bostäder ungefär vart fjärde år. Resultatet visar att mycket har blivit bättre över tid. Samtidigt finns hushåll med sämre brandskydd och med högre sannolikhet för bostadsbrand. Undersökningen ger viktig kunskap för att identifiera målgrupper och följa upp resultatet av samhällets brandförebyggande arbete.
30 november 2023
Klockan 13.08

Föreskrifter om samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar publiceras 1 december

Den 29 november 2023 beslutade MSB:s generaldirektör om föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.
Föreskrifterna trycks fredag, 1 december, och kan först därefter publiceras på MSB:s webbplats.
Till toppen av sidan