Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Tänk säkert

Under oktober pågår den europeiska informationssäkerhetsmånaden som i Sverige går under namnet Tänk säkert. MSB och Polismyndigheten är drivande i kampanjen och många företag och organisationer i Sverige sluter upp för att sprida de viktiga budskapen om informationssäkerhet.

Kontinuitetshantering

Med kontinuitetshantering kan organisationer snabbare återhämta sig från och mildra konsekvenserna av en inträffad händelse. Det innebär kortare störningsperioder i verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade.

Vårt arbete med informationspåverkan

På MSB arbetar vi med att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige.  Här kan du läsa mer om källkritik och ta del av handboken Att möta informationspåverkan – en handbok för kommunikatörer.

Prenumerera på vädervarningar i WIS

SMHI byter system för vädervarningar. Nu kan du som samhällsviktig aktör få ett meddelandeutskick från WIS om vädervarningar.

Nyheter

21 oktober 2021
Klockan 12.59

MSB utreder branden på Övre Husargatan i Göteborg

MSB startar en utredning av räddningsinsatsen efter explosionen med efterföljande brand på Övre Husargatan i Göteborg den 28 september.
– Förhoppningen är att utredningen ska vara klar innan årsskiftet, säger Marianne Stålheim, enhetschef på MSB.
21 oktober 2021
Klockan 9.06

MSB tar nästa steg i storsatsning på ett modernt kommunikationssystem

MSB och Trafikverket har fått regeringsuppdraget att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av statens största infrastruktursatsning för mobil datakommunikation genom tiderna. Polis, ambulans, räddningstjänst, och annan samhällsviktig verksamhet, är i stort behov av moderna kommunikationsverktyg i ett statligt kontrollerat nätverk.
20 oktober 2021
Klockan 8.58

Efterfrågat och uppdaterat stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet

Under pandemin har det funnits stort intresse för frågor som rör samhällsviktig verksamhet. Inte minst därför att de som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter skulle prioriteras för testning eller för att få barnomsorg vid skolstängningar. Nu finns ett nytt uppdaterat stöd för både privata och offentliga aktörer som behöver identifiera samhällsviktig verksamhet.
Till toppen av sidan