Till innehåll på sidan

Så kan räddningstjänsten stärkas i kris och krig

MSB har lämnat två förslag till regeringen. Det ena handlar om hur räddningstjänsten bör vara utformad för att hantera ett krig på svensk mark och det andra handlar om aktivering av civilplikt för personalförstärkning av kommunal räddningstjänst. Här kan du läsa mer om civilt försvar och totalförsvarsplikt.

Indikering av farliga ämnen

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till vid en olycka, kris eller annan större händelse, har MSB förstärkningsresurser som kan ställas till förfogande. Ett exempel är indikering av farliga ämnen.

Jordskalvet i Turkiet och Syrien

Natten mellan 5 och 6 februari inträffade en kraftig jordbävning i södra Turkiet vid gränsen mot Syrien.
MSB skickar bland annat expertis i form av teknisk personal. Här kan du läsa mer om händelsen och vad MSB gör.

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Nyheter

31 mars 2023
Klockan 13.05

Totalförsvarsplanering och näringslivssamverkan i fokus på Chefsforum civil beredskap

Två gånger om året samlas avdelningschefer, eller motsvarande, på beredskapsmyndigheterna till Chefsforum civil beredskap (CCB). MSB planerar och leder mötena men agendapunkterna tas fram tillsammans med beredskapsmyndigheterna utifrån aktuella behov.
31 mars 2023
Klockan 7.44

Presentationsmaterial om civil beredskap på msb.se

Nu finns det en presentation med bilder om civil beredskap – krisberedskap och civilt försvar publicerad på msb.se, fri att använda. Bilderna innehåller några av de viktigaste delarna från webbkurserna ”Samhällets krisberedskap” och ”Totalförsvar – ett gemensamt ansvar” samt en del nya bilder som visar det nya beredskapssystemet.
28 mars 2023
Klockan 7.00

FEMA besökte MSB

Mellan den 14-16 mars stod MSB värd när chefen för amerikanska FEMA (Federal Emergency Management Agency) besökte Sverige. FEMA är en operativ myndighet inom DHS (Department of Homeland Security) med uppdrag före, under och efter kriser och väderrelaterade händelser.
Till toppen av sidan