Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Näringslivets beredskap

En ny satsning har påbörjats med fokus på att öka kunskap om vad företag kan göra för att stärka sin beredskap inför aktuella och framtida hot.

Kontinuitetshantering

Med kontinuitetshantering kan organisationer snabbare återhämta sig från och mildra konsekvenserna av en inträffad händelse. Det innebär kortare störningsperioder i verksamheten och förhindrar att personella, ekonomiska, funktionella och informationsrelaterade värden går förlorade.

Särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

Tio nationella riskområden har identifierats och rangordnats utifrån en sammanvägning av sannolikheten för, och konsekvensen av, att ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade inträffar.

Prenumerera på vädervarningar i WIS

SMHI byter system för vädervarningar. Nu kan du som samhällsviktig aktör få ett meddelandeutskick från WIS om vädervarningar.

Nyheter

19 november 2021
Klockan 11.10

Nya föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Föreskrift och allmänna råd (MSBFS 2021:8) träder i kraft 1 juli 2022 och målet är att de ska leda till ökad likriktning av kommunernas tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.
18 november 2021
Klockan 9.05

Ojämställdhet ett skäl till att kvinnor söker sig bort från kommunal räddningstjänst

Mer än 40 procent av de kvinnor som utbildat sig till brandman eller brandingenjör under åren 2007-2016 arbetar i dag inte i räddningstjänsten. En stor majoritet av de tillfrågade kvinnorna som har arbetat inom räddningstjänst men inte längre gör det, anser att det förekommer kränkningar och diskriminering på grund av kön. Det visar en studie från Karlstads universitet, som MSB har beställt.
12 november 2021
Klockan 14.20

Ett steg närmare ett stärkt totalförsvar

Under två dagar har MSB, tillsammans med flera andra organisationer, övat på att hantera konsekvenserna efter en stor explosion. Övningen ska stärka den gemensamma förmågan att hantera en omfattande räddningsinsats där flera aktörer verkar tillsammans inom ramen för Sveriges totalförsvar.

Till toppen av sidan