Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Inför skogsbrandssäsongen 2021 finns det stöd att få i form av utbildningar, vägledningar och verktyg. Här finns också aktuell information om var våra flygande resurser finns i beredskap.

Seminarieserien Debriefing corona

Den 14-16 april 2021 arrangerade MSB ett antal digitala seminarier där det diskuterades vad vi kan lära oss av coronapandemin inför framtida kriser. Nu finns alla seminarier att se på i efterhand från seminarieserien Debriefing corona.

Arbete med desinformation om vaccin och vaccination

MSB vidtar flera åtgärder för att stärka samhällets förmåga att hantera desinformation och vilseledande information.

Utbildning om terrorberedskap

I samarbete med Polisen har MSB lanserat en mobilanpassad webbutbildning för privatpersoner. Syftet är att höja allmänhetens kunskap kring hur man ska agera vid ett möjligt terrorattentat. 

Nyheter

21 april 2021
Klockan 12.18

Helikoptrar sätts i beredskap för första gången i år

Det råder hög brandrisk i delar av södra Sverige. MSB har därför fattat beslut om att två helikoptrar ställs i beredskap från och med i dag klockan 14.00 till och med fredag klockan 14.00.
– Helikoptrarna är ett komplement till resurser på marken och som vi på efterfrågan kan stödja kommunal räddningstjänst med. Taktiken är att de kommer in i ett tidigt skede för att förhindra att bränder växer sig stora, säger Petronella Norell, enhetschef på MSB.
21 april 2021
Klockan 7.00

Konspirationsteorier i fokus i ny studie från MSB

Behovet av att identifiera och motverka desinformation, missinformation och vilseledande information kopplat till vaccinering av covid-19 ökar. I en ny studie som beställts av MSB har aktuell forskning om konspirationsteorier kartlagts. Studien visar hur de uppstår och utvecklas, vad de har gemensamt och hur ursprunget till en konspirationsteori kan identifieras.
16 april 2021
Klockan 10.00

Rapport om cybersäkerhet i pandemitider

Hotaktörer har utnyttjat att nya tjänster för fjärrarbete ibland har upprättats utan att tillräckliga skydd har funnits på plats. Det konstaterar MSB tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi.
Till toppen av sidan