Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Inför skogsbrandssäsongen 2021 finns det stöd att få i form av utbildningar, vägledningar och verktyg. Här finns också aktuell information om var våra flygande resurser finns i beredskap.

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

På de här sidorna finns information och stöd till dig som vill veta hur du kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott.

Arbete med desinformation om vaccin och vaccination

MSB vidtar flera åtgärder för att stärka samhällets förmåga att hantera desinformation och vilseledande information.

Brandkonferensen 19-20 maj

Årets konferens kommer bland annat att handla om hur det förändrade omvärldsläget påverkar räddningstjänst, förändringarna i LSO och mycket mer. Anmäl dig senast 18 maj.

Nyheter

10 maj 2021
Klockan 8.52

Så kan företag stärka sin beredskap

Vad ska ett företag tänka på för att stärka sin beredskap? Var ska man börja om man vill skapa en verksamhet som lättare kan motstå störningar, avbrott och svåra påfrestningar? MSB har tagit fram information om beredskap för kris och krig som riktar sig till företag.
10 maj 2021
Klockan 8.51

Ny vägledning stödjer myndigheter att förbättra tillgången till kritiska varor och tjänster vid höjd beredskap

En av de viktigaste uppgifterna i det återupptagna arbetet med civilt försvar är att stärka samhällets beredskap för att kunna leverera varor och tjänster, både till befolkningen och till samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap.
6 maj 2021
Klockan 10.53

Sverige skickar syrgasutrustning till Indien

Indien befinner sig i en svår situation med en kraftig ökning av personer som smittas med covid-19. Behovet av sjukvårdsutrustning är stort och de har bett om internationellt stöd. Sverige skickar nu 200 syrgaskoncentratorer för att hjälpa landets befolkning.
Till toppen av sidan