Till innehåll på sidan

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Elda säkert i din kamin

Kontrollera din kamin, sota din skorsten och elda inte för hårt. Här hittar du mer information om hur du eldar säkert i kamin och andra eldstäder.

I dag testas signalen för viktigt meddelande

I dag klockan 15:00 är det åter dags för test av utomhusvarningen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Fyra gånger per år kontrolleras att signalen Viktigt meddelande till allmänheten, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. Här hittar du vanliga frågor och svar. 

Granskning av utländska direktinvesteringar

Utländska direktinvesteringar, UDI, har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft, men det finns också risker med att utländska aktörer förvärvar svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Här hittar du länk till föreskrifterna om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen.

Kontinuitetshantering - webbkurs

Gör webbkursen som ger dig kunskaper om varför kontinuitetshantering behövs, vad kontinuitetshantering innebär och en metod för att genomföra arbetet. 

Kriget i Ukraina

Information om MSB:s arbete med anledning av invasionen av Ukraina.

Jobba hos oss

Bli en del av oss, se vilka lediga jobb som finns just nu. 

Nyheter

4 december 2023
Klockan 10.00

Idag öppnar ansökningsperioden för att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Kommuner med befintlig bebyggelse som riskerar att skadas på grund av översvämning, erosion eller ras och skred kan söka statsbidrag för klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder och få 60 procent av åtgärdskostnaderna i bidrag hos MSB.
1 december 2023
Klockan 11.00

Ny vägledning för samhällsviktig verksamhet

MSB har skapat en vägledning för att identifiera och säkerställa samhällsviktig verksamhet nödvändig för Sveriges totalförsvar. Fokus ligger på att stödja offentliga aktörer i att prioritera och bevara grundläggande förmåga i händelse av vardag, kris och krig.
1 december 2023
Klockan 7.30

Allt fler har brandskydd i hemmet

MSB mäter uppgifter om brand och brandskydd i våra bostäder ungefär vart fjärde år. Resultatet visar att mycket har blivit bättre över tid. Samtidigt finns hushåll med sämre brandskydd och med högre sannolikhet för bostadsbrand. Undersökningen ger viktig kunskap för att identifiera målgrupper och följa upp resultatet av samhällets brandförebyggande arbete.
Till toppen av sidan