Till innehåll på sidan

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Elda säkert i din kamin

Kontrollera din kamin, sota din skorsten och elda inte för hårt. Här hittar du mer information om hur du eldar säkert i kamin och andra eldstäder.

Försvårande arbete mot attentat och våld

Säpo höjde terrorhotnivån till en fyra på en femgradig skala under sensommaren. Vi upplever också skjutningar och sprängningar från kriminella nätverk i våra offentliga miljöer. Här hittar du som aktör stöd för hur du kan arbeta med ditt skydd och öka din medvetenhet.

Granskning av utländska direktinvesteringar

Utländska direktinvesteringar, UDI, har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft, men det finns också risker med att utländska aktörer förvärvar svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Här hittar du länk till föreskrifterna om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen.

Kontinuitetshantering - webbkurs

Gör webbkursen som ger dig kunskaper om varför kontinuitetshantering behövs, vad kontinuitetshantering innebär och en metod för att genomföra arbetet. 

Kriget i Ukraina

Information om MSB:s arbete med anledning av invasionen av Ukraina.

Jobba hos oss

Bli en del av oss, se vilka lediga jobb som finns just nu. 

Nyheter

5 december 2023
Klockan 15.48

Trasig nyckelbrytare orsak till att test av utomhusvarning uteblev i stora delar av Stockholm

Måndagens VMA-test drabbades av tekniska problem, vilket resulterade i att varningssignalen inte gick ut i stora delar av centrala Stockholm och i länets norra delar. Efter en snabb utredning har tekniker från MSB och Storstockholms brandförsvar identifierat att en trasig nyckelbrytare låg bakom det misslyckade testet. Nyckelbrytaren är nu utbytt.
4 december 2023
Klockan 10.00

Idag öppnar ansökningsperioden för att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Kommuner med befintlig bebyggelse som riskerar att skadas på grund av översvämning, erosion eller ras och skred kan söka statsbidrag för klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder och få 60 procent av åtgärdskostnaderna i bidrag hos MSB.
1 december 2023
Klockan 11.00

Ny vägledning för samhällsviktig verksamhet

MSB har utvecklat en vägledning för att identifiera den samhällsviktiga verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret. Vägledningen bygger på redan identifierad samhällsviktig verksamhet och är primärt ett stöd för offentliga aktörer att identifiera sådan samhällsviktig verksamhet som, utifrån deras betydelse för Sveriges planering och hantering av ett väpnat angrepp, kan anses som nödvändig för totalförsvaret.
Till toppen av sidan