Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 

Välkommen till MSB!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Om MSB

Nytt från MSB

MSB har en ny grafisk profil

2019-03-11 kl. 10:21
Nu är vår nya grafiska profil lanserad. Typsnitt, färger och grafiska element har uppdaterats, medan vår logotyp är oförändrad. Den nya profilen införs stegvis i våra kanaler och material.

Nya vägledningar för styrdokument och utbildnings- och övningsplan till kommuner

2019-03-07 kl. 15:04
Den 7 mars publicerar MSB två nya vägledningar som underlättar för kommunerna att styra och inrikta arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Vägledningarna beskriver vad ett styrdokument och en utbildnings- och övningsplan ska innehålla, frågeställningar som kommunen kan utgå från samt lyfter fram exempel från olika kommuner.

Nationell handlingsplan för samhällets informations- och cybersäkerhet

2019-03-05 kl. 15:30
En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av myndigheterna i SAMFI-gruppen. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området.

Fortsatt satsning för att klara olyckor och kriser i MSB:s budgetunderlag 2020-2022

2019-03-01 kl. 15:59
För att samhället och individer ska ha bättre förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser så behöver Sverige fortsätta att satsa på bland annat totalförsvar och räddningstjänst. Det framgår av det budgetunderlag för 2020-2022 som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i dag lämnar in till regeringen. Förstärkningarna gör att budgeten är 124 miljoner kronor högre än 2019 när det gäller förvaltningsanslaget.

Föreskrifter om incidentrapportering för NIS-leverantörer träder i kraft 1 mars

2019-03-01 kl. 09:00
Den 1 mars trädde MSB:s föreskrifter om incidentrapportering för samtliga NIS-leverantörer i kraft, inklusive frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktion.

Stärkt samarbete med Finland om försörjningsberedskap

2019-02-26 kl. 12:45
MSB:s generaldirektör Dan Eliasson och finska Försörjningsberedskapscentralen (NESA) generaldirektör Raimo Luoma sågs förra veckan på sitt årliga möte om beredskap i försörjningsfrågor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17