Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Om krisen eller kriget kommer

Om krisen eller kriget kommer

 

Välkommen till MSB!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Om MSB

Nytt från MSB

Brandkonferens med fokus på räddningstjänstens kompetensförsörjning

2018-04-03 kl. 15:41
Hur klarar vi framtidens kompetensförsörjning inom räddningstjänsten? Det är temat för Brandkonferensen 2018, som äger rum den 22-24 maj i Göteborg. Konferensen arrangeras av Brandskyddsföreningen och Sveriges Brandbefäl, med MSB som medarrangör och Räddningstjänsten Storgöteborg som värd.

Överenskommelse har påverkat utvecklingen av krisberedskap

2018-04-03 kl. 09:00
Kommunerna har, utifrån de resurser de har, haft en positiv utveckling av sin krisberedskap. Det finns en vilja att arbeta med frågorna, men ibland saknas resurser, ibland kompetens och ibland stöd. Den överenskommelse som finns mellan MSB och Sveriges Kommuner och Landsting har bidragit till utvecklingen, konstaterar MSB i ”Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap”.

Hur utreds kriser?

2018-03-21 kl. 15:07
Olyckor ska enligt lag utredas, men hur är det med kriser? Det saknas idag reglering kring vilka kriser som ska utredas och det saknas metodik för hur det ska göras. För att få en tydligare bild av hur arbetet med att undersöka inträffade kriser bedrivs beställde MSB en studie av Mälardalens högskola. Studien analyserar metoder och tillvägagångsätt redovisade i rapporter och genom intervjuer med utredare från olika typer av inträffade kriser i Norden och Storbritannien.

MSB:s insatsverksamhet gör skillnad

2018-03-16 kl. 14:12
Sedan slutet av 2016 har MSB deltagit i det stora arbetet med att avvärja en hotande svältkatastrof i nordöstra Nigeria. Insatsen är en av 164 insatser som MSB genomfört under 2017 som det nu går att läsa mer om i årsrapporten.

Rapport om Muslimska brödraskapets informationspåverkan visar att arbetet behöver fortsätta

2018-03-15 kl. 12:13
Vid ett seminarium under torsdagen presenterade docent Aje Carlbom den rapport om Muslimska brödraskapet som MSB beställde i somras. Rapportens slutsatser visar att myndigheten behöver fortsätta arbetet med att identifiera och möta islamistisk informationspåverkan.

Rätt person på rätt plats - Vägledning för myndigheters arbete med krigsorganisation och krigsplacering

2018-03-12 kl. 09:32
MSB har den 12 mars gett ut en vägledning till myndigheter som har en viktig roll i totalförsvaret. Den ska ge konkret stöd i att planera och analysera hur myndigheternas verksamheter ska organiseras under höjd beredskap.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15