Till innehåll på sidan

Bränder i skog och mark

MSB stöttar och stärker förmågan och beredskapen för skogsbrand hos samhällets aktörer - allt från kunskapsförmedling och beslutsunderlag till brandbekämpande insatser. Här finns en samlingssida med allt stöd MSB kan ge.

Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan

MSB har i samarbete med Polismyndigheten och Center mot våldsbejakande extremism tagit fram vägledningen Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan – en vägledning för skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga.

Klara lärare - färdigpreppade lektionsförslag för skola

Klara lärare är ett lärarstöd för att kunna arbeta med området beredskap för kriser och krig med elever i högstadiet och gymnasiet. 

Kriget i Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Det svenska civila beredskapssystemet

Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga. Alla som bor i Sverige har ansvar för beredskapen.

Jobba hos oss

Bli en del av oss, se vilka lediga jobb som finns just nu. 

Nyheter

8 juni 2023
Klockan 8.14

Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan – ny vägledning ger stöd till ansvariga

Skolattacker är ovanligt i Sverige men de kan få allvarliga konsekvenser. Medvetenhet och kunskap är den viktigaste faktorn för ökad säkerhet i skolmiljö. Nu har en ny vägledning kommit med stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga.
2 juni 2023
Klockan 13.24

Den samlade styrkan är prioritet – budskapet vid myndighetschefsmöte civil beredskap

Diskussioner kring den fortsatta utvecklingen av civil beredskap var i fokus när MSB samlade myndighetschefer från civilområdesansvariga länsstyrelser och beredskapssektorer samt Myndigheten för psykologiskt försvar och Riksbanken den 2 juni.
1 juni 2023
Klockan 9.00

MSB talade för FN:s Generalförsamling om klimatanpassning och resiliens

Den 18-19 maj deltog MSB vid FN:s möte om Sendairamverket för katastrofriskreducering. MSB har sedan 2015 regeringsuppdraget att genomföra överenskommelsen Sendairamverket som är ett redskap för att stärka civil beredskap och innehåller åtgärder för att minska risker före, under och efter en katastrof.
Till toppen av sidan