Till innehåll på sidan

Seveso

EU har utarbetat och antagit Sevesodirektivet för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen.

Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Välkommen till Sevesokonferensen 2024

MSB bjuder in till den återkommande Sevesokonferensen.

Tid: 17 oktober (heldagskonferens)

Plats: Hilton Hotel Slussen, Stockholm

Sista anmälningsdag: 30 september

Konferensen riktar sig främst till verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, myndigheter, säkerhetschefer, huvudskyddsombud, räddningstjänsten och andra aktörer som arbetar med hälsa, miljö och säkerhet och som på något sätt kommer i kontakt med Sevesolagstiftningen.

Syftet med årets konferens är bland annat att ge information om vad som är aktuellt inom området samt uppmärksamma personer i ledande befattningar och personer som ansvarar för säkerheten vid verksamheter om risker vid stora olyckor med farliga ämnen. Konferensen syftar även till att inspirera och möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Mer information om konferensen 

Senast granskad: 2 mars 2023

Till toppen av sidan