Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Seveso

Tipsa om artikeln
För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  och plan- och bygglagen (2010:900).

Sevesokonferensen 2019

Årets konferens äger rum 24 september kl. 9:00-16:30 på City Conference Centre Stockholm. 

Vem gäller reglerna för?


Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. I bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236) finns nivåerna för dessa farliga ämnen. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Läs mer i dokumenten:

Sevesolagstiftningen - Vem omfattas? (word, nytt fönster)

PM, När en bergtäkt omfattas av Sevesolagstiftningen (pdf, nytt fönster)

PM, Sevesoverksamhet, transport av farligt gods och hamnar (pdf, nytt fönster)

Summeringsregeln (pdf, nytt fönster)

Summeringsregel Excel-beräkning med flera rader (excel, nytt fönster)

Summeringsregel Excel-beräkning (excel, nytt fönster)

 

Krav för högre nivån

  • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den högre kravnivån måste tillståndsprövas enligt miljöbalken.
  • Verksamheterna ska skriva en säkerhetsrapport, som bl.a. ska innehålla ett handlingsprogram, en intern plan för räddningsinsatser samt underlag till kommunens insatsplan, en redogörelse för genomfört samråd och uppgifter om de farliga ämnen som förekommer och i vilka mängder de finns.
  • Slutligen ska information till allmänheten tas fram. Den ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats och lämnas ut till den allmänhet det berör.

Krav för lägre nivån

  • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan.
  • Utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen.
  • Ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Myndigheters skyldigheter

MSB är central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.

För kommuner och länsstyrelser finns det ett antal skyldigheter inom Seveso-området:

  • Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån.
  • Information till allmänheten från respektive Seveso-verksamhet ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.
  • Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Seveso-verksamheter från annan verksamhet.
  • Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Seveso-verksamheter och ska ta fram en tillsynsplan för berörda verksamheter samt upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet.

Tillordning av ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt Sevesoförordningen

Denna promemoria (PM) beskriver MSB:s syn på hur tillordningen av fasta ammoniumnitratbaserade gödselmedel ska göras enligt förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoförordningen).

Det har skrivits i syfte att underlätta tillordningen av sådana gödselmedel, som kan uppfattas som något komplicerad då den bygger på flera andra regelverk och använder sig av en särskild terminologi. PM:en omfattar inte tillordningen av andra ammoniumnitratbaserade produkter än fasta gödselmedel.

Tillordning av ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt Sevesoförordningen

Publicerad: 2009-09-09 kl. 12:22 | Senast granskad:2018-12-10 kl. 12:11
Kontakt:
Narges Teimore Narges.Teimore@msb.se