Till innehåll på sidan

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

MSB är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Uppgiften regleras i Beredskapsförordningen och innebär i stort att leda arbetet med att samordna åtgärder inom ansvarsområdet.

Förbered dig för kris

Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, som till exempel vid strömavbrott.

Försvårande arbete mot attentat och våld

Säpo höjde nyligen terrorhotnivån till en fyra på en femgradig skala. Vi upplever också skjutningar och sprängningar från kriminella nätverk i våra offentliga miljöer. Här hittar du som aktör stöd för hur du kan arbeta med ditt skydd och öka din medvetenhet.

Kontinuitetshantering - webbkurs

Gör webbkursen som ger dig kunskaper om varför kontinuitetshantering behövs, vad kontinuitetshantering innebär och en metod för att genomföra arbetet. 

Kriget i Ukraina

Information om MSB:s arbete med anledning av invasionen av Ukraina.

Jobba hos oss

Bli en del av oss, se vilka lediga jobb som finns just nu. 

Vi söker en operativ analytiker

Sök senast 4 december.

Nyheter

28 november 2023
Klockan 8.00

Bred uppslutning när MSB bjöd in till Mötesplats: Övning för färdighet

Hur övar man totalförsvar? Går det att öva enkelt i sin egen organisation? Och hur kommer ett Natomedlemskap att påverka övningsverksamheten? Det var några frågor som diskuterades under Mötesplats: Övning för färdighet.
24 november 2023
Klockan 11.23

MSB välkomnar regeringsuppdrag om att stärka den svenska försörjningsberedskapen

Regering har gett MSB och Tillväxtverket i uppdrag att gemensamt föreslå en sammanhållen funktion för information till företag som kan stödja produktionsomställningen inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.
23 november 2023
Klockan 11.59

Det civila försvaret stärks när förmågan att rapportera under höjd beredskap prövas

Under 2023 deltar MSB tillsammans med majoriteten av aktörerna i den svenska beredskapsstrukturen i aktiviteter kopplat till regeringsuppdraget pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap. MSB både arrangerar och deltar i aktiviteterna.
Till toppen av sidan