Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Nytt nummer av Tjugofyra7

Det här numret handlar bland annat om sorgen efter pappan och brandmannen som dog under en skogsbrand, ELS-projektet, Mötesplats samhällssäkerhet och att civila mc-förare ska utbildas för totalförsvaret. Och mycket, mycket mer!

Skogsbrand och vegetationsbrand

Under skogsbrandssäsongen 2021 finns här information om våra förstärkningsresurser och den aktuella beredskapen för våra flygande resurser. Här finns också material för att informera om brandrisk och eldningsförbud.

Nyheter

18 juni 2021
Klockan 13.42

Uppbyggnaden av Nationellt cybersäkerhetscenter fortsätter

Inom kort väntas de första tjänsterna tillsättas. Det nationella cybersäkerhetscentret är en del av att förbättra Sveriges cybersäkerhet. Uppbyggnaden pågår successivt och målsättningen är att vara fullt operativt under 2023. Onsdagen den 16 juni genomförde statsråden Mikael Damberg och Peter Hultqvist ett digitalt besök och fick en beskrivning av det pågående arbetet.
18 juni 2021
Klockan 10.55

Sverige stärker den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret

Överbefälhavare Micael Bydén och MSB:s vikarierande generaldirektör Camilla Asp samlade bevakningsansvariga myndigheters chefer och landshövdingar till ett digitalt chefsmöte i totalförsvaret för att presentera ett förslag till en handlingsplan och diskutera det stora utvecklingsarbete som nu pågår för att stärka Sveriges totalförsvar.
11 juni 2021
Klockan 9.06

Särskild satsning stärker frivilliga försvarsorganisationer inom nätbaserat lärande

Nyligen genomförde Försvarshögskolan på uppdrag av MSB en ny kurs inom nätbaserat lärande för frivilliga försvarsorganisationer. Kursen har tagits fram tillsammans med representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna för att kunna skräddarsy upplägget och innehållet utifrån organisationernas behov. Initiativet var en följd av pandemins omställningskrav, men är också en bredare satsning för att möta framtidens behov och nå ut till flera med frivillig försvarsutbildning.
Till toppen av sidan