Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor och svar om VMA

Tipsa om artikeln
Vi får många frågor varje gång det är test av signalen Viktigt meddelande. Här har vi svarat på de vanligaste.

Vad är VMA?

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet.

Vad ska jag göra vid ett VMA?

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radios P4 eller se på TV eller Text-TV
  • Du kan också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se

Du kan också få information från det nationella informationsnumret 113 13. Ring inte 112 då det bara ska användas vid akut fara!

Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Medverka aldrig till att osanna uppgifter delas.

Hur ofta testas VMA?

En gång per kvartal. Första helgfria måndagen i:

  • mars
  • juni
  • september
  • december

Varför testas VMA flera gånger varje år?

Signalen testas fyra gånger per år för kontrollera att systemet fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Varför testar vi signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten?

Vi testar systemet och tekniken för att de som ska aktivera tyfonerna får träna på hur det ska göras och för att kontrollera att tekniken fungerar. Om det visar sig då att något inte fungerar så ska det rättas till.

Vid ett "riktigt" VMA är det någon behörig som kontaktar SOS Alarm och begär att få sända VMA över ett begränsat område.

Vid kvartalstestet så får de som är ansvariga för att aktivera tyfonerna ett meddelande några dagar innan VMA-testet att det är dags att genomföra det. Det ska då ske i hela landet där det finns tyfoner och tyvärr så kan det hända att något ställe inte blir aktiverat.

Varför kallas den ibland för Hesa Fredrik?

Första gången signalen testades 1931 lär en krönikör på Dagens Nyheters Oscar Fredrik Rydqvist ha påpekat att signalen var lika hes som han själv var vid testtillfället.

Är det någon som trycker på knappen för att testa ett VMA eller sker det automatiskt?

Det är en manuell hantering som räddningstjänsten har hand om och "trycker på knappen".

Jag hörde inte dagens test av VMA. Vem ska jag anmäla det till?

Till din kommunala räddningstjänst. Då det är de som är ansvariga för drift, underhåll och test av systemet.

I vår kommun fungerar inte knappen för VMA? Hur gör man då om något händer?

Kvartalsproven är till för att testa att systemet fungerar. Systemet är redundant, det vill säga att det finns mer än ett sätt att utlösa larmet.

Jag hör inte signalen inomhus?

Beroende på var du bor kan signalen var lägre om du är långt från närmaste ljudsändare. Systemet är designat för att varna utomhus.

VMA hördes inte alls i min kommun idag?

Vänd dig till din kommunala räddningstjänst. Då det är de som är ansvariga för drift, underhåll och test av systemet.

Vem bestämmer om var VMA-tyfoner placeras i kommuner?

Det är upp till kommunen att bestämma, utifrån deras risk- och sårbarhetsanalys. Om något förändras i en kommun, som att nya områden byggs, kan de ansöka hos MSB om nya tyfoner.

Om tekniken inte fungerar, hur tas det om hand?

Vi testar systemet och tekniken för att de som ska aktivera larmkedjan får träna på hur det ska göras och för att kontrollera att tekniken fungerar. Om det visar sig då att något inte fungerar så ska det rättas till.

När slutade man testa varje månad?

Efter andra världskriget började man testa flyglarmet kvartalsvis.

När infördes signalen Viktigt meddelande?

1986 infördes signalen Viktigt meddelande för att få en mer civil användning av systemet till skillnad från flyglarmet.

Jag är hörselskadad? Hur får jag informationen?

Det pågår ett arbete att få fram komplement som även är tillgängligt för hörselskadade. SOS Alarm har en SMS-tjänst.

Vem får begära att signalen Viktigt meddelande ska sändas?

Räddningschef eller räddningsledare är den som beslutar om utomhusvarningssytemet ska användas vid omedelbar fara för liv, hälsa och miljö. Men det finns fler tillfällen, läs mer här

Har signalen någon gång använts för att varna för pågående brott, t ex en terrorattack?

Nej, inte sedan andra världskriget.

Varför testas flyglarmet flera gånger varje år?

Det är inte flyglarmet som testas utan signalen Viktigt meddelande. Detta görs 4 gånger per år för kontrollera att systemet fungerar och för att göra allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Vad är det för skillnad på VMA, flyglarm och beredskapslarm?

Flyglarm är 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 1 minuter. Viktigt meddelande 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger. Beredskapslarm är 30 sekunder och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter. Signalen faran över är en signal i 30 sekunder.

Vad är det för skillnad på de VMA varning och VMA information?

Det är ingen skillnad för dig som allmänhet som hör VMA via radio. Skillnaden för de olika nivåerna är att de har olika prioritet hos Sveriges Radio som ska sända ut dem. 

I mitt hus finns inget skyddsrum? Vad ska jag göra om flyglarmet går?

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp så kan signalen för flyglarm användas (signal 2 sekunder – uppehåll två sekunder under 1 minut) för att varna befolkningen. Om du hör signalen ska du omedelbart söka skydd, exempelvis i närmaste skyddsrum eller i ett annat skyddande utrymme.

När man valde sms som komplement till hesa Fredrik, tittade man över huvudtaget på Cell Broadcast som alterigenativ?

MSB:s förslag var och är CB för VMA, finns även specificerat som standard enligt ETSI TS 102 900, kallas för EU-Alert. Varning via SMS är ett uppdrag som regeringen har lagt direkt på SOS Alarm. MSB har påpekat att SMS inte uppfyller de krav som ett varningssystem skall uppfylla när det gäller konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, samt att en lagändring behövs för att kunna använda SMS med positionering.

Ni säger att man ska lyssna på radion vid ett VMA. Vad händer när radion digitaliseras?

Om digitalradio skulle införas så kommer VMA fungera på samma sätt som idag. Ny mottagare måste du ha för att kunna lyssna på radion. Förslaget har utretts men för närvarande har regeringen valt att inte gå vidare med det. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal, alltså din lokala P4-station.

Kan man ha talade meddelande istället för signalen?

Ja, om det finns en elektroakustisk ljudsändare. Vid utbyte av ljudsändare ersätts de idag av sådana.

Kan jag få VMA till min mobil eller fasta telefon?

Man kan få information om pågående VMA till sin telefon. Det är SOS Alarm som har ansvar för det.

Läs mer hos SOS Alarm

Hur många beräknas höra signalen när den testas?

Cirka 50% av Sveriges befolkning bor inom hörbart avstånd till en siren när de befinner sig utomhus.

Testas alla sirener i en kommun varje kvartal eller sker det selektivt?

Alla sirener testas samtidigt.

Planerar MSB att lägga till något i informationen om att signalen kan verka skrämmande för barn, och för vuxna som är nya i Sverige?

Det är kommunerna som är ansvariga för att genomföra testet och ge information om detsamma. Värt är att påpeka att kommunerna ska informera om hur invånarna i kommunen varnas utifrån de risker som finns.

Publicerad: 2015-02-17 kl. 16:39 | Senast granskad:2017-04-18 kl. 14:10
Kontakt:
Lars Olsson Lars.Olsson@msb.se
Håkan Marcusson Hakan.Marcusson@msb.se