Till innehåll på sidan

WIS samordningsforum

WIS samordningsforum samlar representanter för olika aktörer inom krisberedskapssystemet för diskussioner kring utveckling och metodik för WIS.

Forumet består av ett tjugotal användare från länsstyrelser, regioner, kommuner och centrala myndigheter. Inriktningen är att deltagare i forumet medverkar i minst ett år för att få kontinuitet i de utvecklings- och inriktningsfrågor som hanteras.

Möten hålls normalt cirka fem gånger per år. Ett eller två är fysiska möten och resterande möten är kortare på distans. Deltagarna bidrar med sin tid, och MSB står för resor och logi i samband med de fysiska mötena.

Om du och din organisation är intresserade av att bidra till utvecklingen av WIS och delta i att styra i vilken riktning systemet förändras, kontakta oss och berätta att du är intresserad av att medverka i WIS samordningsforum.

Kontakt

WIS

Senast granskad: 25 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan