Till innehåll på sidan

Utbildning i WIS

För dig som vill lära dig mer om WIS eller hålla utbildning i WIS finns utbildningsmaterial i olika former till din hjälp. Välj vad som passar just dig bland våra presentationer, webbkurser, filmer och riktlinjer i WIS.

WIS på 10 minuter – PowerPoint-presentation

I denna presentation får du snabbt svar på vad WIS är och vad du kan göra i WIS. Du får också en kort introduktion till varför det behövs ett gemensamt system som WIS för att dela information.

Om WIS – för dig som vill veta mer om WIS på 10 minuter

Grundutbildning i WIS – PowerPoint-presentation

Materialet är en introduktion till WIS för användare, med fokus på att dela information och lägesbilder. 

Utifrån olika ämnen kan du välja vad du vill lära dig mer om och anpassa utbildningen till rätt nivå när du utbildar andra. 

Beräknad tidsåtgång för att hålla och genomföra utbildningen i sin helhet är cirka tre till fyra timmar. Till varje bild finns talmanus och anteckningar.

Grundutbildning i WIS (pptx)

Handledning till grundutbildning i WIS (pdf)

Grundutbildning i WIS – Utbildningsfilmer

Grundutbildning i WIS – Nyfiken läsare – webbkurs

Nyfiken läsare – Grundutbildning i WIS (webbkurs)

Grundutbildning i WIS – Motiverad rapportör – webbkurs

Motiverad rapportör – Grundutbildning i WIS (webbkurs)

Utbildningar i WIS efter ämne: Driftinformation om Rakel i WIS

Utbildningar i WIS efter ämne: Begäran till aktörer utanför WIS

Utbildningar i WIS efter ämne: Vädervarningsmodulen i WIS

MSB och SMHI har tillsammans tagit fram ett utbildningsmaterial för vädervarningsmodulen i WIS. Materialet består av tre PowerPoint-presentationer.

Senast granskad: 2 september 2021

Till toppen av sidan