Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för WIS

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS är ett övergripande dokument som utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt behov beskriver hur samverkan kan ske med hjälp av bland annat WIS.

Riktlinjerna vänder sig till alla som ska använda WIS. De kan användas av dem som planerar kommunikation och samverkan i en organisation. De kan också användas av enskilda användare eller andra aktörer inom samhällsskydd och beredskap, som vill ha en djupare förståelse för samverkan och informationsdelning i WIS.

Syftet med riktlinjerna är att användaren ska veta hur man kan nyttja och arbeta i WIS både i vardag och vid samhällsstörning. De är framtagna för att ensa arbetssätt i WIS samt tydliggöra hur systemet kan stödja samhällets krisberedskap. Riktlinjerna syftar även till att tydliggöra aktörernas ansvar i WIS samt definiera olika begrepp.

Det finns också en kortare version av riktlinjerna, Nationella riktlinjer för WIS – sammanfattning.

Publikation

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Publikationsnummer: MSB1146

Utgivningsår: 2017

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna inom samhällets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning. WIS är ut...

Omslagsbild för  Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Publikationsnummer: MSB1146

Utgivningsår: 2017

Publikation

Nationella riktlinjer för WIS : sammanfattning

Publikationsnummer: MSB1123

Utgivningsår: 2017

WIS är Sveriges nationella webbaserade informationssystem för information och samverkan vid samhällsstörningar. Det ska användas i det dagliga arbetet för att vara det som fungerar bäst vid samhällsst...

Omslagsbild för  Nationella riktlinjer för WIS : sammanfattning

Publikationsnummer: MSB1123

Utgivningsår: 2017

Senast granskad: 29 mars 2021

Till toppen av sidan