Till innehåll på sidan

Lärarledda kurser i WIS

MSB erbjuder kurser i WIS, vanligtvis två gånger om året. Om det finns kurser inplanerade hittar du aktuella datum här. I första hand rekommenderar MSB de organisationer som har behov av utbildning och övning i WIS att höra med respektive länsstyrelse. Det finns även möjlighet att kontakta privata utbildningsanordnare.

MSB:s kurser i WIS

Inga datum finns för år 2021.

Kontakta oss om önskemål om kurser

Ange gärna målgrupp för kursen, önskat innehåll, önskat format (digitalt eller på plats) och ungefär när i tid som ni önskar att vi håller kursen.

Privata utbildningsanordnare

Privata utbildningsanordnare kan efter ansökan hos MSB få tillgång till WIS utbildningsmiljö och erbjuda kurser i WIS.

 • Villkor för privata utbildningsanordnare i WIS

  Villkor för privata utbildningsanordnares tillgång till WIS utbildningsmiljö

  Privata företag kan beviljas egen tillgång till WIS utbildningsmiljö för att bedriva utbildning och enklare övningar i WIS under förutsättning att
  nedanstående villkor uppfylls.

  Vid en ansökan om tillgång till WIS utbildningsmiljö ska företaget visa hur de lever upp till dessa krav. Kraven ställs dels på företaget dels på utbildaren.

  Företaget får komma med önskemål om aktörsnamn och aktörsgrupptillhörighet för de tilldelade aktörerna. Önskemålen kommer att beviljas i den mån det anses möjligt och lämpligt. Support vid eventuella problem lämnas av WIS-supporten, men endast under kontorstid och i mån av tid.

  Kvalitetssäkring och erfarenhetsåterföring

  Utbildaren ska kvalitetssäkra sin utbildning och även utvärdera den. MSB ska ha rätt att ta del av utvärderingar och även kunna göra egna utvärderingar om behov uppstår. MSB förbehåller sig rätten att återkalla godkännandet om utbildningsanordnaren inte uppfyller uppställda krav. Det åligger även utbildningsanordnaren att se till att utbildarna uppdateras och bereds tillfälle att gå eventuella fortbildningar vid förändringar av WIS.

  Krav på utbildningsanordnaren

  Företaget ska kunna visa att man har erfarenhet och organisation för att bedriva utbildning. Instruktörerna skall ha grundläggande pedagogiska kunskaper erhållna genom teoretiska studier eller praktisk erfarenhet. De som ska bedriva utbildning ska ha goda kunskaper i WIS och även besitta kunskaper om det svenska krishanteringssystemet.

  Det företag som önskar tillgång till WIS utbildningsmiljö ansöker om detta till wis@msb.se. Ansökan ska visa att samtliga här uppställda krav uppfylls och accepteras. Ansökan ska som minimum innehålla följande:

  • Beskrivning av företagets samlade erfarenhet när det gäller att bedriva utbildning.
  • Beskrivning av utbildarnas pedagogiska kunskap och erfarenhet, styrkt genom CV.
  • Beskrivning av utbildarnas kunskap och erfarenhet av WIS och om det svenska krishanteringssystemet.
  • Beskrivning av hur utbildningen kvalitetssäkras och utvärderas.

Senast granskad: 8 oktober 2021

Till toppen av sidan